MUSLIMANI S RADOŠĆU DOČEKUJU NAJDRAŽEG GOSTA S akšam-namazom večeras stiže mubarek-mjesec ramazan

Ramazan
MUSLIMANI S RADOŠĆU DOČEKUJU NAJDRAŽEG GOSTA S akšam-namazom večeras stiže mubarek-mjesec ramazan
.

S akšam-namazom muslimani širom BiH i svijeta dočekat će mubarek-mjesec ramazana. Prvi dan posta ovogodišnjeg mjeseca ramazana je sutra, 6. maja, a prvi teravih-namaz, zajednička noćna molitva muslimana karakteristična za mjesec posta, će biti klanjana večeras. Ujedno, u većini bh. džamija danas su već odražene i prve mukabele.

Ramazan, sveti islamski mjesec, je deveti mjesec hidžretskog kalendara koji muslimani i muslimanke provode u postu, suzdržavanju od hrane, pića, ružnog govora i ponašanja, a post počinje od zore i traje do zalaska sunca.

U Kur'anu se kaže: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili, i to određen broj dana. Onome od vas koji bude bolestan ili na putu – isti broj drugih dana. Onima koji nisu u stanju – otkup je da jednog siromaha nahrane. A ko drage volje da više, za njega je bolje. A bolje vam je, neka znate, da postite. U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti; Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete." (el-Bekare, 183. -185.).

Post je obaveza fizički i psihički zdravim i punoljetnim osobama, a za bolesne i oni koji su na putu postoje olakšice. Osim posta, muslimani, također, klanjaju pored pet obaveznih pet dnevnih namaza i teravih-namaz (teravija), provode vrijeme u slušanju, učenju i razumijevanju Kur'ana, organiziraju zajedničke iftare i sehure, kao i zikrove na kojima se spominje ime Gospodara svih svjetova. Ukratko, ramazan je mjesec posta, ibadeta, milosti i oprosta, ali i mjesec radosti i veselja.

Solidarnost i samilost je, također, odlika ramazana, jer je u tom mjesecu obaveza davanja zekata i sadekatu-l-fitra, koje imaju primarno socijalnu intenciju kako bi se smanjila razlika između bogatih i siromašnih i jačaju bratske veze među muslimanima. Kada se spomene ramazan treba imati na umu da je to riječ je o najčasnijem mjesecu i jedinom mjesecu čije se ime spominje u Kur’anu. U njemu je objavljena najčasnija Knjiga, najčasnijem Božijem robu. U njemu se vrši jedan od temeljnih ibadeta koji nas približava našem Gospodaru. U njemu je najčasnija noć u godini. U njemu se spuštaju najčasniji meleci.

U hadisu koga prenosi Ebu Hurejre, r. a., Allahov Poslanik, a. s., otkrio nam je sljedeću istinu: „Kad nastupi mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta, a zaključaju se vrata Džehennema, a šejtani se sputaju“ (Buhari: 1898).

Ove Vjerovjesnikove, a. s., riječi, kako vele islamski učenjaci, treba razumjeti na doslovan način, tj. upravo onako kako je rečeno, kao i na metaforičan način: njima se ukazuje na bereket ramazana i veliko dobro koje s njime dolazi. Otvaranje džennetskih, a zatvaranje džehennemskih vrata jeste znak dolaska mubarek ramazana i znak njegove velike vrijednosti, a sputavanje šejtana ukazuje na činjenicu da im se onemogućava uznemiravanje vjernika tokom mubarek ramazana. Imajući na umu spomenuti hadis Muhammeda, a. s., vjernik će u mubarek ramazanu voditi računa o svojim postupcima, više će voditi računa o dobrim djelima, imat će dodatnu motivaciju da ih čini, umanjit će griješenje svojim tjelesnim organima i svojim srcem.

Prenosi Selman, r.a.: Allahov Poslanik, s.a.v.s., nam se obratio na kraju mjeseca ša'bana, rekavši: 
"Ljudi, dolazi vam veliki mubarek mjesec. U njemu je noć vrijednija od hiljadu mjeseci. Allah, dž.š., je u tom mjesecu strogo naredio post, a noćni namaz (teraviju) je učinio  dobrovoljnim. Ko se Allahu, dž.š., u njemu približi kakvim dobročinstvom, kao da je obavio farz u nekom drugom mjesecu. Ko obavi farz u njemu, kao da je obavio sedamdeset farzova u nekom drugom mjesecu. On je mjesec strpljivosti, a nagrada za nju je Džennet. To je mjesec pomaganja i mjesec u kojem se povećava nafaka vjernika. Ko u njemu priredi iftar i nahrani postača, biće mu to uzrokom za oprost grijeha i oslobađanje od vatre, a dobit' će i nagradu postača bez da se nagrada imalo umanji." 

Tada ashabi rekoše: "Allahov Poslaniče! Nismo svi u mogućnosti nahraniti postača!?" Muhammed, s.a.v.s., reče: "Ta nagrada pripada i onome kod koga se postač iftari hurmom, gutljajem vode ili gutljajem mlijeka. To je mjesec čiji je početak milost, sredina oprost, a kraj oslobađanje od vatre. Ko olakša svome potčinjenom u tom mjesecu, Allah, dž.š., će mu oprostiti grijehe i osloboditi ga od vatre. Nastojte u ovom mjesecu činiti četiri stvari: dvije sa kojima ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i dvije koje su vam neophodne. 
Dvije stvari kojima ćete steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo su: šehadet (svjedočenje da nema drugog boga osim Allaha, dž.š.) i da od Njega tražite oprost. Dvije druge stvari koje su vam neophodne jesu: da Allaha, dž.š., molite za Džennet i tražite zaštitu od vatre. Ko napoji postača, Allah, dž.š., će ga napojiti sa moga izvora, tako da nakon toga neće ožedniti i kao takav će ući u Džennet!" 
(Ibn Huzejme).

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Pet dnevnih namaza, džuma do džume i ramazan do ramazana su uzrokom praštanja grijeha, ako se ne učini neki od velikih grijeha!" (Muslim)

Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Uzvišeni Allah je rekao (u Kudsi hadisu): "Svako čovjekovo djelo pripada njemu, osim posta, koji pripada Meni i Ja ću za njega nagraditi!"

"Post je štit, pa kada neko od vas posti, neka ne govori bestidan govor, neka ne podiže svoj glas (ne viče), a ako ga neko od ljudi bude grdio ili ga bude napadao, neka kaže: "Ja sam postač!"

"Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedov, s.a.v.s., život, zadah iz usta postača je bolji kod Allaha, dž.š., od mirisa miska. Postač ima dvije radosti: kada se iftari i kada susretne svoga Gospodara!" (Buharija)

I pred kraj teksta ne mogu, a da ne spomenem ramazansku čestitku koju je svim vjernicima uputio meni vrlo draga osoba, hafiz Sulejman Bugari.

"Imenom Allaha, Svemilosnog, Premilostivog. Hvale vrijedan je samo On, Vlasnik vidljivog i nevidljivog. Pozdravi, pohvale i blagoslovi idu Uzoru svijeta Muhammedu, s.a.v.s., mir na njega je, na njegovu porodicu, prijatelje i na sve one koji se bore za dobro i svakoga radi Njega.

Ako si sav svoj, nećeš se boriti protiv svoga, već protiv ega svoga i ega drugoga! O, čovječe, imaš sve, a sebe nemaš. Imaju te svi, a ti nikoga nemaš. Ko Njega nema, sam je i voli se osamljivati. Zato dominira samoća.

Svi smo svjedoci svoje nemoći bez Svemoćnog. Znak te nemoći je što sebe bez ogledala ne možemo vidjeti. Zaboravivši na drugoga, zaboravili smo samo sebe, svoju dušu, a taj drugi je naš brat, naše ogledalo. Ramazan je jedinstvena prilika da se ogledamo i da svi psihofizički lijepo izgledamo.

Za ovu ramazansku priliku, sa svojima želim podijeliti slijedeće: Biti svoj ne znači imati sebe, već ne dati da te bilo š̌ta ili bilo ko ima osim On. Pronaći i usvojiti svoju ulogu koja ti je data i biti na svome plemenitom zadatku!

Svi smo mi svoji, jer smo od Njega i samo Njegovi i On nam naređuje kao braća da budemo! Gledaj sestru, brata, kao svoga, osim onog ko ne voli drugoga. Svi govore i hvale se onim: “Ko će kome, ako ne svoj svome?“ O, plemenite duše, Mi ne volimo svoga jer smo usvojili pogrešne navike i time napravili bolesnike, poročnike i zavisnike! I još kažemo: “Budimo svoji na svome!”

Ako ti nisi sav svoj, nisi ni za sebe, a kamoli za svoje. Sigurno nismo svoji ako ne volimo sve kao svoje i svima kao sebi!!! Svi žalimo onoga ko nema svoje, a radujemo se kad ga neko usvoji. Onaj ko nema Njega, nema sebe, a ni svoje!

Posljednji Poslanik, s.a.v.s., zato je poslan svima. Gledao je sve kao svoje, usvajao siročad i brinuo se za njih, ko god bio. Zato je osvajao srca ljudi, a ne zemlju! Ko ne voli svoje, on hoće sve pod svoje!

Ovi danas većinom u svoje ime i prezime ne samo što govore, rade, pjevaju igraju, studiraju i pišu, već i u svoje ime vole i pomažu!

I kad im se kaže: „Nemojte, ljudi moji, sve je Njegovo, od Njega i Njemu se vraćamo! U ljubavi i bratstvu nema naše, vaše, moje i tvoje!“, oni opet svoje pa svoje! Svoje mišljenje, svoje tumačenje, svoje djelo, svoj rezultat, svoja nacija pa i svoja vjera…

Ramazanskom prilikom blagoslovljeni bili gdje god bili i ugled na oba svijeta ostvarili!", kaže se na kraju ove prelijepe poruke.

Ramazan (2019./1440.) ima 30 dana, završava 4. juna, kada nastupa Ramazanski bajram. Neka je svim muslimanima mubarek; da ga iskoriste na najbolji mogući način u činjenju propisanih ibadeta i dobročinstva prema rodbini, prijateljima i potrebitima. Svim muslimanima koji ga dočekuju s radošću Ramazan šerif mubarek olsun! 

Piše: Mirza Hadžijusufović

Ne propustite