Marketing

Marketing

Izdavač: Novi.ba doo

Adresa Envera Šehovića 14

71.000 Sarajevo, BiH 

Telefon: 00 387 33 951 795

Direktor: Damir Kaletović
Mail: info@novi.ba; marketing@novi.ba