EU INTEGRACIJE

Znate li šta je mehanizam koordinacije?

Objavljeno:23.08.2016 - 11:02
A A A Times Arial

Države koje ulaze u EU moraju unaprijediti sistem koordinacije i odnose između različitih nivoa vlasti, a politike u cijeloj državi moraju biti međusobno usklađene. Mehanizam koordinacije u suštini znači konsultacije pojedinih nivoa vlasti o određenim pitanjima., na osnovu kojih bi se formirao stav Bosne i Hercegovine u koordinaciji sa Unijom.

Potencijalne članice moraju dokazati da posjeduju administrativni kapacitet za učešće u EU kako bi učestvovale u kreiranju primarne politike Unije. Pored toga, svaka članica treba efikasno preuzeti i provesti dogovorene politike, pravila i standarde.

Zbog čega se u tolikoj mjeri insistira na mehanizmu koordinacije? 

Evropska unija od svojih članica traži usklađenost politike na razini cijele države. Mišljenja o određenim pitanjima bi trebala biti međusobno usklađena, a politike stranaka bi trebale imati isti cilj prilikom integracijskih procesa u EU, kako bi se pojedina načela efikasno implementirala. Naravno,  nije dovoljno usvojiti zakonodavstvo Unije, treba omogućiti i provedbu zakona, a to je naglasio i  Kriterij iz Madrida (Madridski kriterij) , koji je usvojen 1995. godine na samitu Evropskog vijeća. 

U Bosni i Hercegovini se trenutno ne djeluje usaglašeno.  To je, između ostalog, posljedica komplikovane ustavne strukture. 

Naša zemlja ima četiri nivoa vlasti -općinsku, kantonalnu, entitetsku i državnu. a imamo i 13 ustava, 13 vlada te 13 zakonodavnih organa. Sve nabrojane razine vlasti u velikoj mjeri djeluju samostalno bez jasne kooridnacije i definiranih ciljeva prema višim nivoima vlasti. 

Federalna ministarstva na kantonalnom nivou imaju samo koordinacijsku ulogu. Resori zapravo nemaju nadležnost tako da ne mogu određivati kakve će propise kantonalna ministarstva donijeti. 

Primjeri su brojni i u oblasti strateškog planiranja.Prvo se na nižim nivoima vlasti usvoje dva strateška dokumenta, međusobno neusklađena, a nakon toga se na višem nivou traži ono što im je zajedničko. Pokušava se doći do kompromisne strategije, a ukoliko se viši nivo ne usaglasi prijedlozi propadaju. 

Svakodnevna praksa samo potvrđuje činjenicu da se političari u BiH ponašaju u suprotnosti sa opštim načelima Evropske unije. Naime, EU razgovara isključivo sa državnim nivoom, a nikako sa nižim nivoima vlasti. Evropski zvaničnici su mnogo puta upozoravali da „Govor jednim glasom“ znači da su sve politike međusobno usklađene i da mora postojati koordinacija sa državnog nivoa prema nižim nivoima. 

Ipak, pojedini političari iz Bosne i Hercegovine i dalje smatraju da bi koordinacija na državnom nivou značila stvaranje centralizirane države tako da je pitanje koliko je ovakav mehanizam koordinacije zaista provodiv.

(Novi.ba)