Skupština KS danas o slučaju preminule djevojčice Džene Gadžun

Objavljeno:30.11.2021 - 08:43
A A A Times Arial

Skupština Kantona Sarajevo će sutra održati 45. sjednicu na čijem dnevnom redu će se, između ostalog, naći i Nacrt budžeta KS za 2022. godinu.

Također, na dnevnom redu naći će se Informacija Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o slučaju preminule djevojčice Džene Gadžun iz Kaknja, sa inspekcijskim nalazom Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS - Inspektorat, sanitarne, zdravstvene i farmaceutske inspekcije i inspekcije za hranu.

Također, na dnevnom redu bit će i Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u ovom kantonu.

Također, kolegij Skupštine Kantona Sarajevo zakazao je za 14. decembar 2021. godine, održavanje 46. radne sjednice Skupštine KS.

Na dnevnom redu ove sjednice naći će nacrti nekoliko zakona, i to: zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na promet nekretnina i porezu na naslijeđe i poklone, zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama KS, zakona o izmjenama Zakona o vodama KS, te zakona o kantonalnoj agenciji za privlačenje investicija i privatizaciju.

Zastupnici Skupštine KS će se na ovoj sjednici izjašnjavati i o predloženom tekstu Strategije razvoja Kantona Sarajevo 2021-2027. godine, kao i o odluci o davanju saglasnosti na Statut o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove Zavod za hitnu medicinsku pomoć KS.

Podsjetimo i da je 3. novembra usvojen rebalans Budžeta za 2021. godinu u visini od 1.143.274.972 KM u KS.

Ministar finansija KS Davor Čičić kazao je da je Vlada KS ranije donijela Zaključak kojim se prihvata informacija o potrebi povećanja rashoda, te da je to ministarstvo dostavilo Vladi prijedlog izmjena budžeta u visini od 1.095.465.125 KM.

Govoreći o rashodima, između ostalog, naveo je da su povećali rashode iz razdjela Ministarstva privrede KS za 21.661.439 KM, od čega je 2.600.000 KM namijenjeno za sajamske manifestacije, u što je uračunat i odlazak na EXPO 2020, prenosi Radio Sarajevo.