RS uvodi registar pedofila i kućni zatvor

Objavljeno:26.12.2016 - 17:48
A A A Times Arial

Vlada Republike Srpske (RS) utvrdila je danas Nacrt krivičnog zakonika RS-a.
Novina u odnosu na sadašnji zakon je to što se uvodi i mogućnost izvršenja kazne zatvora do jedne godine i u prostorima u kojima osuđeni stanuje (kućni zatvor) i nova kazna – zabrana upravljanja motornim vozilom.

Osim toga, predlaže se uvođenje i nove mjere sigurnosti, zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama, kao i uspostavljanje i vođenje posebnog registra osoba koja su pravosnažno osuđena za krivična djela učinjena na štetu spolnog integriteta djeteta.

U posebnom dijelu, u kojem su sistematizovana krivična djela i kazne za krivična djela, pored krivičnih djela propisanih važećim zakonom, uvode se i nova krivična djela, a to su: genitalno sakaćenje žena i prinudna sterilizacija, krivično djelo proganjanja, krivično djelo udruživanje radi vršenja krivičnih djela trgovine ljudima i djecom, krivično djelo spolna ucjena, krivično djelo zadovoljenje spolnih strasti pred djetetom, krivično djelo prinudno zaključenje braka, krivično djelo zlostavljanje na radu, krivično djelo krađa električne energije ili gasa, kao i krivično djelo dogovaranje ishoda takmičenja, saopćeno je iz entitetske vlade.

Isto tako, propisuju se i nova krivična djela protiv ustavnog uređenja i sigurnosti RS-a a to su: sprečavanje borbe protiv neprijatelja, služba u neprijateljskoj vojsci, pomaganje neprijatelju, protivzakonito formiranje paravojnih i parapolicijskih snaga, podrivanje odbrambene moći RS-a, kao i krivična djela protiv terorizma, krivična djela nenamjensko korištenje budžetskih sredstava i nezakonito povlašćivanje privrednih subjekata.

Definiše se i krivična djela izazivanje nereda, nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi ili javnom skupu i izvršenje krivičnog djela u sastavu kriminalnog udruženja, krivična djela ugrožavanje životne sredine nepropisnim građenjem objekata i postrojenja, uništenje ili oštećenje zaštićenih prirodnih vrijednosti ili dobara, uništenje staništa, protivzakonito iznošenje ili unošenje strogo zaštićenih biljaka, životinja ili genetski modifikovanih organizama i ugrožavanje ozonskog omotača.

Zakonom su definisane i općem odredbe o važenju krivičnog zakonodavstva, krivičnom djelu i krivičnoj odgovornosti, krivičnim sankcijama, oduzimanju imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, pravnim posljedicama osude, rehabilitaciji i uslovima za davanje podataka iz kaznene evidencije, zastarjelosti, amnestiji i pomilovanju, odgovornosti pravnih lica za krivična djela.

Uvedene su nove odredbe o oduzimanju imovinske koristi kao specifične krivičnopravne mjere koja ima posebnu funkciju u području organizovanog kriminala, oduzimanje predmeta ili sredstava koja su korištena za izvršenje krivičnog djela ili su za to bila namijenjena, kao i sredstava koja su nastala njihovim vršenjem, dok je kod krivičnog djela terorizma propisano i oduzimanje objekata i drugih nepokretnosti koji su korišteni za obuku i pripremu terorističkih aktivnosti.

Krivični zakon RS-a usvojen je 2003. godine i od tada je mijenjan šest puta.

U međuvremenu se ukazala potreba za usklađivanjem krivičnog zakonodavstva sa trenutnim tendencijama u društvu, kao i usklađivanjem s direktivama Evropske unije koje propisuju pravila za pojedine vrste krivičnih djela.

Vlada RS-a je utvrdila i Nacrt zakona o vještacima RS-a.

 

NAJGLEDANIJI VIDEO DANAS NA PORTALU: