Skupština danas o uređenju Trebevića, ali i o radu KCUS-a

Bosna i Hercegovina
Skupština danas o uređenju Trebevića, ali i o radu KCUS-a
Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas će razmatrati nekoliko prijegloda odluka o urbanističkom planu za urbana područja u Sarajevu, Trnovu, Hadžićima i Ilijašu, za period 2019.-2039.godina.

Zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo danas će razmatrati nekoliko prijegloda odluka o urbanističkom planu za urbana područja u Sarajevu, Trnovu, Hadžićima i Ilijašu, za period 2019.-2039.godina.

Ali i o izradi Prostornog plana područja posebnog obilježja zaštićeni pejzaž „Trebević“.

Prema predloženom dnevnom redu, u nastavku 20. sjednice zastupnici će imati priliku razmatrati i nekoliko izvještaja za 2015. godinu o poslovanju kantonalnih javnih ustanova,  “Sarajevo - šume”, "ZOI '84", Stambenog fonda Sarajevo, te Izvještaj o radu Nezavisnog odbora za period januar-juni 2016.godine.

Kako je najavljeno iz Press službe KS-a, za dnevni red 21. sjednice predložen je Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravobranilaštvu, kao i Prijedlog odluke o usvajanju Plana restruktuiranja zdravstvene djelatnosti i reorganizacije zdravstvenih ustanova u Kantonu Sarajevo.

Pred zastupnicima je i nekoliko izvještaja o radu i poslovanju Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu za 2015. godinu, te Izvještaj o finansijskoj reviziji Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo za 2015. godinu, koi je uradio Ured za reviziju institucija u FBiH Sarajevo.

Zastupnici će imati i informaciju o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada KS, kao što su aktivnosti za poboljšanje sigurnosne situacije u KS, javnog reda i mira i sigurnosti saobraćaja, kao i Informacija o stanju kriminaliteta.

Ne propustite