Istraživanja kazuju: Da li je BiH pred ekonomskim kolapsom? [FOTO]

Biznis
Istraživanja kazuju: Da li je BiH pred ekonomskim kolapsom? [FOTO]
Nakon provedenog projekta ''Mjerenje indeksa poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača u BiH'' javnosti su se obratili Dr. Gernost Nerb, ekspert i predstavnik IFO instituta iz Minhena, Dino Đipa, direktor agencije Prism & Research, Šemsa Alimanović, predstavnica Privredne komore FBiH, kao i Zoran Zeljko, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje(DEP) pri Vijeću ministara.

Nakon provedenog projekta ''Mjerenje indeksa poslovnog povjerenja i povjerenja potrošača u BiH'' javnosti su se obratili Dr. Gernost Nerb, ekspert i predstavnik IFO instituta iz Minhena, Dino Đipa, direktor agencije Prism & Research, Šemsa Alimanović, predstavnica Privredne komore FBiH, kao i Zoran Zeljko, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP) pri Vijeću ministara. Ovaj projekat predstavlja dvogodišnje kontinuirano istraživanje poslovnog povjerenja potrošača u BiH u skladu sa harmoniziranim programom Evropske unije. U proteklih 15 mjeseci trajanja projekta, provedeno je ukupno pet od osam planiranih kvartalnih istraživanja. 

Dr. Gernot Nerb, kaže da je ovaj projekat vježba koja se provodio u drugim ekonomijama u svijetu i regionu. Naglasio je da se projekat provodi da bi se utvrdilo stanje ekonomije kao i perspektiva u narednih šest mjeseci. 

''Projekat je pokazao da ekonomija zemalja u regionu pokazuje bolje rezultate nego ekonomije Zapadne Evrope i Evropske unije, ali da je to posljedica cijena nafte i gasa. Međutim, ako dođe do porasta cijena nafte i gasa ovi pokazatelji neće ostati isti, što znači da se sada mora raditi na konkuretnosti ekonomije BiH i zemalja u regiji'', kazao je Nerb.

Dr.Gernot je istakao da se ove analize moraju raditi što češće, da bi se ekonomija u slučaju nekog događaja mogla prilagođavati. 

Dino Đipa, direktor agencije Prism & Research, koji u ime Direkcije za ekonomsko planiranje i GIZ-a vrši istraživanje, predstavio je rezultate istraživanja i trend koji na osnovu već pet kontinuirano provedenih anketa predstavlja glas privrede o stanju ekonomije i njenih predviđanja.

''Što se tiče indeksa povjerenja potrošača vidimo jedan rast tog indeksa, u smislu da naši građani postaju optimističniji vezano za ekonomsku situaciju u njihovim domaćinstvima, ali nisu toliko optimistični kada je u pitanju kretanje ekononomije BiH i situacija sa nezaposlenošću. Građani oprezno vjeruju da je došla situacija u kojoj je moguća štednja u njihovim domaćinstvima'', naveo je Đipa.

Kada se uporedimo sa zemljama u regionu kao što su Slovenija, Hrvatska koje su u članstvu Evropske unije, kao i zemljama kandidatima među kojima su Srbija, Crna Gora i Makedonija, Đipa je rekao da je taj indeks povjerenja najnižini što znači da naši građani nisu optimistični.

Predstavnica Privredne komore FBiH Šemsa Alimanović, naglasila je da su ova istraživanja svima potrebna  zbog analiza i da bismo mogli da zaključimo gdje se nalazimo u bilo kojem segnemtu privrede i ostalih djelatnosti. 

''Podaci pokazuju da privrednici nisu optimistični, zbog svih opterećenja koje imaju, a mi na ovaj način pokušavamo da ovom ekonomskom reformom smanjimo to opterećenje. Mi radimo sa vlasnicima firme da prime naše ekipe i da iznesu prave podatke jer će to i njima koristiti u njihovom daljem radu i planiranju budućeg posla'', izričita je Alimanović. 

Zoran Zeljko, direktor Direkcije za ekonomsko planiranje (DEP), naglašava da ekonomskim akterima u BiH danas nije lako.

''Svjetska banka previđa rast BDP-a za 2,8 posto što nije visok rast, ali je svakako pokazatelj nekih pozitivnih kretanja u BiH. Kada pogledamo ostale makroekonomske pokazatelje koji su nam dostupni u našim istraživanjima, definitivno se vide pomaci,a da bi šira poslovna zajednica i stanovništvo osjetilo poboljšanje kvalitete života mora proći određeno vrijeme'', zaključio je Zeljko.

Ovo istraživanje je veoma važno, naveli su strani i domaći stručnjaci, jer ovim putem naša država će dobiti indikatore koji nude precizniju sliku o ekonomskom stanju, a svi ovi podaci se mogu koristiti kao instrument u planiranju ekonomskih strategija i politka Bosne i Hercegovine. 

(Novi.ba)

Ne propustite