Sarajevo dobija kampus tehničkih fakulteta

Aktuelno
Sarajevo dobija kampus tehničkih fakulteta
Nacrtom urbanističkog projekta ''Tehnički fakulteti-Koševo'' obuhvaćen je prostor površine 6,5 hektara na Koševu gdje su locirani Arhitektonski i Građevinski fakultet i četiri naučna instituta. Pomenuti prostor do sada nije bio pokriven planskom dokumentacijom.

Nacrtom urbanističkog projekta ''Tehnički fakulteti-Koševo'' obuhvaćen je prostor površine 6,5 hektara na Koševu gdje su locirani Arhitektonski i Građevinski fakultet i četiri naučna instituta. Pomenuti prostor do sada nije bio pokriven planskom dokumentacijom.
 
Na osnovu koncepta urbanističko-arhitektonskog rješenja kojeg su predložili Arhitektonski i Građevinski fakultet, predviđeno je uvođenje novih sadržaja u cilju kvalitetnijeg funkcionisanja zone i njenog definisanja u prepoznatljiv kampus tehničkih fakulteta. Tako je planirana izgradnja tri objekta unutar kompleksa fakulteta, a čija bi namjena bila naučno-nastavnog karaktera.
 
U sklopu obuhvata ovog Plana definisan je prostor sa tri zone, zonom specijaliziranog gradskog centra tehničkih fakulteta, zonom kolektivnog stanovanja i zonom saobraćajne infrastrukture.
 
Nije poznato koji će fakulteti biti smješteni u nove zgrade.

 

 

 

Ne propustite