Dugovanja za PDV 348 miliona KM

Biznis
Dugovanja za PDV 348 miliona KM
Dugovanja za prijavljeni, a neplaćeni PDV u našoj zemlji iznose 348 miliona KM, a u toku su prinudne naplate - izjavio je direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula...

Dugovanja za prijavljeni, a neplaćeni PDV u našoj zemlji iznose 348 miliona KM, a u toku su prinudne naplate - izjavio je direktor Uprave za indirektno oporezivanje BiH Miro Džakula.

On je za Glas Srpske kazao kako je potrebno identifikovati obveznike koji bi mogli doći u situaciju nemogućnosti plaćanja obaveza, te im pomoći da prevaziđu problem

Od 2006. do maja ove godine dug po osnovu prijavljenog, a neplaćenog PDV-a iznosio 1,09 milijardi KM, te da je od tog iznosa plaćeno 750 miliona KM.     

Džakula je dodao da je u prethodnoj, kao i u ovoj godini zabilježen pad zahtjeva za vraćanje PDV, te da je za pet mjeseci ove godine izvršen povrat 428 miliona KM ili za 16 miliona KM manje u odnosu na isti period prošle godine.      

Direktor UIO je naglasio da je došlo do blage stabilizacije u zahtjevima za povrat, kao i da je Uprava u slučajevima gdje su otkrivene nezakonitosti u vezi sa obračunom i plaćanjem PDV-a, pripremila i slala izvještaje Tužilaštvu BiH.    

U tom kontekstu on je naveo da je za pet mjeseci ove godine Tužilaštvu BiH proslijeđeno 53 izvještaja, gdje se procjenjuje da je BiH oštećena za devet miliona KM.

Ne propustite