Važna informacija za vozače: Za koje zemlje je potrebno ponijeti dokument zelena karta

Vijesti
Važna informacija za vozače: Za koje zemlje je potrebno ponijeti dokument zelena karta

Biro zelene karte u Bosni i Hercegovini podsjetio je vozače pred godišnje odmore za koje države je potrebno imati dokument zelena karta/IMIC.
 
Nakon pristupanja Birou zelene karte u Bosni i Hercegovini Multilateralnom sporazumu, dokument zelena karta/IMIC je obavezan kod putovanja u devet država članica Sistema zelene karte, i to: Albaniju, Azerbejdžan, Sjevernu Makedoniju, Maroko, Moldaviju, Tunis, Tursku, Ukrajinu i Ujedinjeno kraljevstvo.

Radi utvrđivanja valjanosti međunarodnog osiguranja od automobilske odgovornosti, vozači BiH registarskih oznaka pri ulasku u navedene zemlje predočavaju važeću zelenu kartu/IMIC, koju osiguranicima izdaju društva za osiguranje temeljem ugovora o osiguranju od automobilske odgovornosti.

Nakon pristupanja Multilateralnom sporazumu na temelju kojeg nacionalni biroi zelene karte preuzimaju obavezu garancije šteta, koje su u zemljama potpisnicama Multilateralnog sporazuma prouzrokovala vozila s inostranim registracijskim oznakama, vozačima vozila sa BiH registarskom oznakom se pri prelasku granica zemalja Evropskog ekonomskog prostora, Srbije, Crne Gore, Andore i Švajcarske, ne vrši provjera posjedovanja zelene karte/IMIC-a, već kao dokaz o postojanju obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti služi registarska tablica motornog vozila.

Zbog jedinstvenog obrasca u svim zemljama Sistema zelene karte, zelena karta/IMIC je dokument na engleskom jeziku, kojim se lakše identifikuju učesnici saobraćajnih nezgoda i koji sadrži sve podatke koji su svakom učesniku saobraćajne nezgode potrebni za podnošenje odštetnog zahtjeva kod nadležnog osiguravajućeg društva ili odnosnog nacionalnog biroa zelene karte.
 
Na poleđini zelene karte/IMIC-a navedene su adrese i telefonski brojevi nacionalnih biroa u kojima sudionici saobraćajnih nezgoda mogu dobiti potrebne informacije u vezi s naplatom odštetnih zahtjeva proizašlih iz saobraćajnih nezgoda u inostranstvu.

Iz navedenih razloga, preporuka Biroa zelene karte BiH je da osiguranici posjeduju zelenu kartu / IMIC prilikom putovanja u inostranstvo, uključujući i zemlje u kojima ista nije obavezna za nesmetano kretanje i prelazak međunarodnih granica.

Ne propustite