Mehmedović optužio ministra Srđana Amidžića da je nezakonito RS-u rasporedio 40 miliona KM

Bosna i Hercegovina
Mehmedović optužio ministra Srđana Amidžića da je nezakonito RS-u rasporedio 40 miliona KM

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudin Mehmedović, upozorio je na navodno nezakonitu raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini.

"Srđan Amidžić, aktuelni državni ministar finansija i trezora, ujedno i predsjedavajući Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, već više od pet mjeseci ne dozvoljava utvrđivanje novih koeficijenata za raspodjelu prihoda od indirektnih poreza sa jedinstvenog računa (za period oktobar - decembar 2023. godine i period januar - mart 2024. godine). Raspodjela se, protivno zakonu, vrši na osnovu Odluke Upravnog odbora za period juli - septembar 2023. godine", tvrdi Mehmedović.

On navodi da mora naglasiti da je razlog neutvrđivanja novih koeficijenata to što je posljednja Odluka – Odluka za period juli - septembar 2023. godine povoljnija za Republiku Srpsku.

Naime, prema dostupnim informacijama, nadležno Odjeljenje za makroekonomsku analizu je Upravnom odboru Uprave za indirektno oporezivanja Bosne i Hercegovine predložilo nove koeficijente za raspodjelu prihoda sa jedinstvenog računa za period oktobar-decembar 2023. godine i januar-mart 2024. godine.

"Postupajući protivno Zakonu o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, kao i Pravilniku o izračunu koeficijenata doznačavanja entitetima, Srđana Amidžić je, kao predsjedavajući Upravnog odbora, zloupotrijebio službeno ovlaštenje i nije dozvolio da se primjenjuju novi koeficijenti. Na taj način je omogućio da se Republici Srpskoj u periodu decembar 2023. -maj 2024. godine nezakonito prebace sredstva u iznosu oko 40 miliona KM,umjesto da se ova sredstva doznače u Budžet Federacije Bosne i Hercegovine", navodi Mehmedović.

On ističe da Upravni odbor UIO BiH, iako mu je to bila zakonska obaveza, nikada nije utvrdio konačnu metodologiju za raspodjelu prihoda namijenjenih za izgradnju autoputeva u Bosni i Hercegovini.

"Tih 260 miliona KM ne može i ne smije biti raspoređeno nikakvim političkim dogovorom, već po koeficijentima koji vrijede za sve akcize. Bilo koji drugi način bi predstavljalo činjenje krivičnog djela. Kompletan iznos od 260 miliona KM neraspoređenih sredstava od putarine za autoputeve morao bi pripasti Federaciji Bosne i Hercegovine, uzimajući u obzir činjenicu da se sve akcize od 2018. godine raspoređuju Federaciji Bosne i Hercegovine 65% i Republici Srpskoj 33%, tako da u skladu s tim Federaciji Bosne i Hercegovine pripada od putarine za autoputeve i više od 260 miliona KM", tvrdi Mehmedović.

On zaključuje da svi relevantni finansijski podaci (uvoz, izvoz, promet na fiskalnim kasama) ukazuju na činjenicu da se raspodjela prihoda od indirektnih poreza, koju godinama unazad utvrđuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, obavlja na štetu Federacije Bosne i Hercegovine i u korist Republike Srpske. Dodaje i da ostali finansijski pokazatelji (štednja građana u bankama, profit banaka i sl.) opravdano ukazuju na sumnju u pravednost i zakonitost rada Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje.

"Podsjećam da je, Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine na 16. sjednici, održanoj 28.02.2024. godine, usvojio inicijativu zastupnika Šemsudina Mehmedovića i od Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine zatražio da, u skladu s članom 35. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, u što kraćem roku angažira nezavisnu vanjsku revizorsku firmu koja će izvršiti reviziju rada Uprave, kao i reviziju prikupljanja i raspodjele prihoda koje je obavila Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine", zaključio je Mehmedović.

Uprava za indirektno oporezivanje bi angažiranjem nezavisne revizije konačno postupila u skladu sa zakonom, a nezavisni revizorski izvještaj, koji bi bio i javno objavljen, konačno bi razriješio sve sumnje na nepravednu raspodjelu prihoda od indirektnih poreza u Bosni i Hercegovini.

Ne propustite