PROFESOR MEĐUNARODNIH ODNOSA U BOSTONU: "NATO i EU trebaju uraditi više na Balkanu"

Aktuelno
PROFESOR MEĐUNARODNIH ODNOSA U BOSTONU: "NATO i EU trebaju uraditi više na Balkanu"

Profesor prakse međunarodnih odnosa na Bostonskom univerzitetu – Vesko Garčević smatra da bi NATO i EU trebalo da intenziviraju proces integracija država koje žele da budu njihove članice.  Kosovo, koje je do sada imalo status posmatrača, od danas je postalo pridružena članica Parlamentarne skupštine NATO-a, a formalno je potvrđen kandidatski status BiH u toj skupštini.

Profesor prakse međunarodnih odnosa na Bostonskom univerzitetu – Vesko Garčević kaže da ovo ima izuzetno simboličku važnost, prije svega za Kosova, jer je izjednačen status sa statusom Srbije u Parlamentarnoj skupštini NATO-a.

Za BiH današnja odluka takođe ima izuzetan značaj, smatra Garčević, jer “pomaže one snage u BiH i one političke aktere koji žele da BiH postane potpuno integrisana u okviru Alijanse”.

Kosovo i BiH tokom ovog zasjedanja označene su kao zemlje u riziku. Tu se prvenstveno misli na Rusiju, smatra Garčević.

Kaže da se regija Balkana vidi kao područje koje u nekoj doglednoj budućnosti može biti potencijalni izvor daljnjih nestabilnosti u Evropi.

“Balkan sam po sebi, njegova historija je historija nestabilnosti. Dugo vremena je važio kao izvor nestabilnosti na evropskom kontinentu. Tako da u tom pogledu, Evropska unija i NATO bi trebalo da više urade, po meni, kako bi stabilizirali naš dio svijeta i spriječili moguću eskalaciju u vremenu koje dolazi”, smatra Garčević.

Garčević smatra da bi NATO i Evropska unija trebalo da intenziviraju proces integracija država koje žele da budu njihove članice.

“To je jedini put da se region stabilizuje dugotrajno, i da se nastavi put, ne samo bezbjednosne stabilizacije, već da se nastavi proces demokratske tranzicije, ojačaju institucije i stvore uslovi za bolji život u budućnosti”, kaže Garčević za Al Jazeeru.

Ne propustite