Posmatrački let “Otvoreno nebo” nad BiH naredne sedmice

Vijesti
Posmatrački let “Otvoreno nebo” nad BiH naredne sedmice

Ministarstvo odbrane i Oružane snage Bosne i Hercegovine će, u saradnji sa Ministarstvom vanjskih poslova, Ministarstvom komunikacija i transporta i Međunarodnim aerodromom Sarajevo, realizovati posmatrački let Savezne Republike Nјemačke, Mađarske, Republike Hrvatske, Republike Francuske i Češke Republike, u skladu s odredbama međunarodnog ugovora "Otvoreno nebo“, u periodu od 22. do 26. aprila ove godine.

“Obavještavaju se građani da se radi o najavlјenoj aktivnosti, u toku koje će se posadi aviona i međunarodnim inspektorima, pridružiti prateći tim Oružanih snaga Bosne i Hercegovine i Ministarstva komunikacija i transporta te da nema potrebe za zabrinutošću i strahom”, navode iz Ministarstva odbrane BiH.

Posmatrački let će biti izvršen avionom vazduhoplovnih snaga Savezne Republike Nјemačke (A319OH). Tačno vrijeme realizacije i putanja posmatračkog leta će biti usaglašeni u toku zajedničke pripreme, nakon dolaska delegacije na Međunarodni aerodrom Sarajevo.

Snimanje teritorije se vrši senzorima certifikovanim u skladu s odredbama ugovora, nakon pregleda od pripadnika Oružanih snaga Bosne i Hercegovine.

Ugovor “Otvoreno nebo“ predstavlјa jedan od bezbjednosnih aranžmana koji zemlјama članicama omogućava snimanje teritorije zemlјe iznad koje se obavlјa posmatrački let u cilјu pribavlјanja podataka o vojnim snagama i aktivnostima. Svrha ugovora je izgradnja i razvijanje povjerenja među članicama. Bosna i Hercegovina je pristupila tom ugovoru 2003. godine. Od tada, u saradnji sa ostalim članicama, aktivno učestvuje u realizaciji posmatračkih letova kako iznad teritorije Bosne i Hercegovine tako i iznad teritorije drugih zemalјa članica, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Ministarstva odbrane BiH.

Ne propustite