Kompanija iz RS kreće u gradnju mega projekta u FBiH

Vijesti
Kompanija iz RS kreće u gradnju mega projekta u FBiH

Kompanija RWP Vitorog d.o.o. Banja Luka planira graditi vjetroelektranu Škadimovac na području općine Glamoč u Federaciji BiH, koja će biti jedan od najveći energetskih objekata ove vrste u BiH, piše BiznisInfo.ba.

Kompanija već ima koncesiju na ovaj projekt i većinu dozvola, uključujući urbanističku saglasnost. Trenutno je u toku proces izdavanja okolišne dozvole.

Prema nekim procjenama, vrijednost investicije je oko 270 miliona KM. Vjetroelektrana Škadimovac je snage 110 MW i sastoji se od 22 zasebne jedinice – vjetroagregata, snage po 5 MW.

Svaki vjetroagregat je autonomna proizvodna jedinica koja kinetičku energiju vjetra pretvara u mehaničku energiju za pogon električnog generatora.

Inače, kao vlasnici kompanije navode se Ranko Radoja i Zoran Bibić. Ova kompanija, kako saznajemo, svoje sjedište nedavno je preselila iz Banjaluke u Glamoč.

Jedan od najvećih projekata u BiH

Ovaj projekt, kako je navedeno, bit će jedan od najvećih u BiH ove vrste. Poređenja radi, vjetropark koji Elektroprivreda BiH namjerava početi graditi na Vlašiću upola je manji, odnosno imat će snagu 50 MW i koštat će oko 140 miliona KM.

Također poređenja radi, trenutno jedan od najvećih vjetroparkova u izradnji – Ivovik, između Livna i Tomislavgrada – koji grade kineski investitori – ima će snagu od 84 MW.

Ishodovali skoro sve dozvole

Projekt Škadimovac obuhvata i pristupne puteve, manipulativne platoe za montažu vjetroagregata i podzemnu internu srednjenaponsku 35 kV i DTK mrežu do trafostanice TS 110/35 kV, koja je također sastavni dio ove vjetroelektrane.

Vjetroelektrana će se nalaziti na području Općine Glamoč, Livanjski kanton, FBiH. Planirana je istočno od Glamočkog polja i to na planinskom predjelu Hrbine i Kujača, koji se proteže u smjeru sjeverozapad-jugoistok, od Hrbina na zapadu do Vitoroga i granice sa Općinom Jajce na sjeveroistoku i istoku.

Zemljište na kojem će se nalaziti vjetroelektrana predmet je koncesije. Ugovor o koncesiji sklopljen je još 2014. godine između Ministarstva privrede Livanjskog kantona i investitora “WBL CITY PROJECT” d.o.o. Banja Luka.

Odlukom o davanju saglasnosti na prijenos koncesije, koju je donijela i usvojila Kantonalna vlada u decembru 2017. godine, sva prava iz ugovora o konvesiji prenesena su na preduzeće “RWP Vitorog” d.o.o. Banja Luka.

Ne propustite