UPRAVNI ODBOR KCUS POTVRDIO: Smijenjena Sebija Izetbegović, evo ko će obavljati ulogu v.d direktora KCUS-a

Aktuelno
UPRAVNI ODBOR KCUS POTVRDIO: Smijenjena Sebija Izetbegović, evo ko će obavljati ulogu v.d direktora KCUS-a
Sebija Izetbegović je smijenjena prije isteka roka na koji je imenovana tj. prije 09.01.2024. godine, zbog razloga propisanog posebnim propisom odnosno zbog gubitka statusa nastavnika medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta navodi se u odluci o razrješenju sa dužnosti.

Sebija Izetbegović je smijenjena prije isteka roka na koji je imenovana tj. prije 09.01.2024. godine, zbog razloga propisanog posebnim propisom odnosno zbog gubitka statusa nastavnika medicinskog fakulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora, odnosno docenta navodi se u odluci o razrješenju sa dužnosti.

U odluci koju je donio Upravni odbor KCUS-a su detaljno pojašnjeni i bezuspješni pokušajI dostavljanja dokumentacije dr. Sebiji Izetbegović.

U odluci o razrješenju između ostalog se navodi da je utvrđeno da Izetbegović nema odgovarajuće zvanje da bi obavljala funkciju.

“U okolnostima zvanično pribavljenih pomenutih informacija od Vlade Kantona Sarajevo, Univerziteta u Sarajevu Senat, te pomenutih fakulteta, a koje nedvosmileno jasno potvrduju činjenicu nepostojanja statusa nastavnika medicinskog faulteta u rangu redovnog ili vanrednog profesora odnosno docenta na strani dr. Sebije Izetbegović, te u okolnostima nepostojanja drugih relevantnih dokaza ili argumetovanog izjašnjenja i dokaza dostavljenih od strane dr. Sebije Izetbegović, PUO UKCS je razmotrio odredbu člana 66. stav (6) Zakona o zdravstvenom osiguranju koja određuje :

Direktor zdravstvene ustanove mora imati medicinski, stomatološki odnosno farmaceutski fakultet, najmanje pet godina radnog iskustva u struci, znanje o zdravstvenom menadžmentu koje dokazuje sertifikatom o obavljenoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta, odnosno završenoj specijalizaciji iz zdravstvenog menadžmenta ili završenom postdiplomskom studiju iz zdravstvenog menadžmenta, te ispunjavati i druge uslove propisane aktom o osnivanju, odnosno statutom.” piše u odluci o smjeni.

Ugovor o radu sa dr. Sebija Izetbegović je zaključen, navodi se u odluci UO, “zbog ispunjavanja propisanih opštih i posebnih uslova u trenutku zaključivanja istog što znači da predmetni ugovor ne bi bio zaključen da je izostao neki od zahtijevanih uslova. Analogno navedenom, ugovor o radu ne može ostati na snazi upravo usljed nedostatka tj. naknadnog izostanka neophodnog opisanog posebnog uslova što predstavlja valjanu pravnu osnovu za donošenje ove odluke o razrješenju i prestanak ugovora o radu na osnovu posebnog propisa tj. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Statuta UKCS.”

Imenovan je i v.d. direktor KCUS-a, tu će funkciju obavljati Alen Pilav. Primarijus Alen Pilav dr. sc. med., specijalista je opšte hirurgije i subspecijalista torakalne hirurgije.

Prijave na konkurs za direktora su poslali Ismet Gavrankapetanović, Mevludin Mekić, Alen Pilav i Sanela Salihagić.

Ne propustite