Nakon sjednice vlada: Isak najavljuje intenziviranje saradnje sa MUP-om RS

Aktuelno
Nakon sjednice vlada: Isak najavljuje intenziviranje saradnje sa MUP-om RS
Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je nakon zajedničke sjednice Vlade Federacije BiH i Vlade RS kako će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske intenzivirati saradnju u borbi protiv svih oblika kriminaliteta.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak izjavio je nakon zajedničke sjednice Vlade Federacije BiH i Vlade RS kako će Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske intenzivirati saradnju u borbi protiv svih oblika kriminaliteta.

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH i Vlade RS usvojen je zaključak o tome da je potrebno nastaviti saradnju između Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstva unutrašnjih poslova RS u oblastima definisanim protokolom, memorandumima i sporazumima, a u cilju intenzivnije borbe protiv svih oblika kriminaliteta kao i da je potrebno intenzivirati saradnju u oblasti policijske obuke.

Tim povodom ministar Isak izjavio je kako će FMUP i MUP RS u narednom periodu pristupiti zaključivanju novih protokola o saradnji s ciljem intenzivnije borbe protiv svih pojavnih oblika kriminaliteta.

“Samo zajedničkim radom i intenziviranje saradnje policijskih organa možemo ostvariti rezultate u oblasti borbe protiv kriminala i korupcije. I Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo unutrašnjih poslova RS saglasni su s tim da je potrebno ostvariti saradnju i na polju policijske obuke kako osnovne isto tako i specijalističke”, kazao je ministar Isak.

Ne propustite