U OVOM PLEMENU ŽENE NEĆE NI DA ČUJU ZA BRAK: Kod njih muškarci nemaju nikakva prava!

Zanimljivosti
U OVOM PLEMENU ŽENE NEĆE NI DA ČUJU ZA BRAK: Kod njih muškarci nemaju nikakva prava!
U sjenci himalajskih planina, na ivici prostranog jezera Luga, živi pleme Mosuo.

U sjenci himalajskih planina, na ivici prostranog jezera Luga, živi pleme Mosuo. Za njihovu složenu društvenu strukturu kaže se da je jedno od posljednjih matrijarhalnih društava na svijetu, koje slijedi majčinu krvnu lozu i praksu "šetajućeg braka".

Ovo drevno pleme sa iznenađujuće "modernim" vrijednostima je veoma popularno. Posjećuje ih stotine turista, antropolozi hrle da uče o njima, a kineska vlada ih vidi kao nešto više od "unosne robe".

Mosuo pleme ima prilično dugu historiju, koja datira čak 2.000 godina unazad. Ono što je specifično za ovo pleme svakako je da su oduvijek njegovali tradiciju i kulturu matrijarhata. Naime, u ovom plemenu žene su te koje uvijek donose odluke i koje su na čelu porodice.

Svaka porodica se obično sastoji od 10 ili čak više članova, ali sva imovina je uvijek u rukama žena. Ono što je specifično za ovo pleme jeste da praktikuju jednu vrstu "otvorenog, liberalnog braka", gdje je ženama dozvoljeno da imaju koliko god ljubavnika žele.

Zapravo, one i nisu vezane klasičnim brakom, već muškarci, koje Mosuo žena poželi, noću dolaze u njenu kuću, provedu noć s njom, a iz kuće mora otići prije nego što svane. Ukoliko žena ne želi vezu sa svojim dotadašnjim ljubavnikom, ona simbolično stavlja muške cipele ispred svojih vrata, dajući mu do znanja da je njegovo mjesto zauzeto.

Ako se iz jedne ovakve veze rodi dijete, to dijete odgaja majčina rodbina i dijete dobija majčino prezime.

275105-pleme-ff

Inače, u prošlosti Mosuo pleme je bilo prilično izolovano i skoro da nije imalo kontakta sa spoljnim svijetom. Međutim, posljednjih godina njihovo mjesto je postalo poznata turistička destinacija i oni se polako otvaraju prema svijetu. Štaviše, pokazali su se kao izuzetno gostoljubivi.

Iako mnogi smatraju da je pleme Mosuo posljednji matrijarhat na svijetu, činjenica je da njihovu zajednicu ne možete porediti s ostatkom svijeta jer su dugo bili izolovani, a samim tim ne mogu se ni upoređivati sa vrijednostima zapadnog svijeta. Naime, dok je žena glava kuće i sva imovina njena, činjenica je da one danas nisu toliko uključene u aktivno donošenje odluka, već je to, ipak, prepušteno muškarcima.

Zapravo, u ovom plemenu muškarci nemaju nekih posebnih odgovornosti: dakle, nemaju posao, odmaraju cijeli dan, a sve kako bi bili odmorni za noćne posjete svojim ženama. Generalno, njihova jedina uloga jeste uzgajanje stoke i ribolov.

Inače, ono što je bitno naglasiti za ovo pleme jeste da se žene iz plemena ne udaju, tj. kod njih ne postoji nikakva klasična ceremonija stupanja u brak. Zapravo, u njihovoj kulturi i tradiciji imati samo jednog partnera predstavlja nepoštovanje svojih predaka, niti se smatra podobnim.

Upravo zato u njihovom jeziku ne postoji riječ za oca ili muža.

Zajednički život uopšte nije preporučljiv jer to jednostavno nije u njihovoj tradiciji. Nije tajna da Mosuo žene ne vjeruju u brak, bar ne u instituciju braka kakva je nama poznata. Inače, muškarci nemaju svoju imovinu i do kraja života žive u majčinoj kući.

Štaviše, majke svu svoju imovinu nakon smrti ostavljaju kćerkama, nikada sinovima, iako im je dozvoljeno da žive u majčinoj kući.

Iako je posljednjih godina porastao interes turista za njihov kraj, zanimljivo je da Mosuo žene nikada neće pogledati nekoga "sa strane", već isključivo Mosuo muškarce. Također, ono što je specifično za njihovu kulturu jeste da se stari i nemoćni nikada ne napuštaju, već se porodice brinu o njima do samog kraja.

Ne propustite