DONEŠENA ODLUKA: Senat UNSA-e oduzima Sebiji Izetbegović zvanje redovne profesorice

Objavljeno:28.03.2023 - 17:07
A A A Times Arial

Direktorici KCUS-a i samoprozvanoj prvoj ženi u Bošnjaka Sebiji Izetbegović nakon poništenja diploma magistra, po svemu sudeći bit će oduzeto i zvanje redovne profesorice na Medicinskom fakultetu univerziteta u Sarajevu. 

Kako saznaje portal "Avaza", Senat UNSA-e je predložio da se van snage stavi odluka od 29. 01. 2014. godine o izboru dr. Sebije Izetbegović u zvanje redovne profesorice za oblast "Ginekologija i akušerstvo" na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

- Imajući u vidu da se donošenjem Rješenja rektora Univerziteta u Sarajevu od 09. 03. 2023. godine poništava upis imenovane u Matičnu knjigu magistranata koja se vodi kod Univerziteta u Sarajevu - Medicinskog fakulteta, odnosno naučni stepen magistra nauka, a vezujući se za uvjete za izbor u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu prema propisima iz oblasti visokog obrazovanja koji su bili na snazi u vrijeme kada je imenovana birana u ista, utvrđuje se da imenovana ne ispunjava prethodno opisane uvjete koji su bili propisani za izbor u naučnonastavna zvanja na Univerzitetu u Sarajevu - navodi se u obrazloženju odluke u koje je portal "Avaza" imao uvid.  

Ova odluka stupit će na snagu danom donošenja,  prenosi Avaz