Historijski trenutak: Prva žena na čelu Medžlisa u Crnoj Gori

Objavljeno:05.02.2023 - 11:39
A A A Times Arial

Nedavno je u jednom intervjuu poznati crnogorski psiholog Radoje Cerović izjavio da su periodi prosperiteta u crnogorskom društvu uvijek bili oni u kojima se položaj žena poboljšavao. Poznata srpska i jugoslovenska historičarka Latinka Perović je rekla da se po položaju žene u društvu uvijek vidi i stanje cijelog društva.

Na juče održanim izborima za Skupštinu Medžlisa Islamske zajednice u Podgorici po prvi put je na funkciju predsjednice Medžlise izabrana žena.

Refika Tuzović, dugogodišnja službenica Mešihata IZ-a, na ovaj način je ispisala historiju. Novim Ustavom Islamske zajednice u Crnoj Gori omogućeno je da žene imaju pravo da aktivno učestvuju u radu Islamske zajednice i budu birane na mjesto predsjedavajućeg.

Do sada su žene bile članovi Medžlisa i Sabora, ali ovo je prvi put da je jedna od njih izabrana na najvišu funkciju. Da pojasnim, Medžlis je najviši organ zadužen za organizaciju duhovnog života muslimana na određenom području. Obično se granice Medžlisa poklapaju sa administrativnim granicama opština.

U izboru žene na čelo Medžlisa nema ništa neobično niti sporno sa stanovišta islama. Oni koji su se iole bavili historijom islama znaju da su žene od njegovih početaka imale veoma važnu ulogu u društvu. Božji poslanik Muhammed a. s. i njegovi nasljednici su se savjetovali sa ženama o važnim državnim i društvenim pitanjima.

Potreba uključenja žena u sve dijelove društva

Položaj žene u muslimanskim društvima je dugo vremena bio daleko bolji od ostatka tada poznatog svijeta. Žene su raspolagale imovinom, osnivale vjerske , obrazovne i humanitarne ustanove. Uostalom, samo se u takvom okruženju moglo dogoditi da Fatima al-Fihri u gradu Fes u današnjem Maroku 859. godine osnuje prvi univerzitet u svijetu.

Duboko vjerujem da je tajna napretka u tome da svaka generacija nešto promijeni. Stajati čvrsto u mjestu siguran je put stagnacije i opadanja. Drago mi je i duboko sam uvjeren da to nije slučaj sa muslimanima u Crnoj Gori. Znam da će biti komentara da se radi o marketinškom potezu. Ako to i jeste, mogu samo konstatovati da je to odličan marketinški potez. Jer odnekuda se mora i moralo krenuti.

Vidite, postoje samo dva načina za mijenjanje stvari u društvu – jedan je evolucija, drugi je revolucija. Dobro je što kod ljudi u Islamskoj zajednici Crne Gore postoji svijest da sami trebamo kreirati promjene, a ne čekati da se one dogode same od sebe.

Potreba da se žene aktivno uključe u sve dijelove društva postoji odavno. To što su u današnjoj Crnoj Gori i dalje u mnogim sferama života na margini je posljedica naslijeđenih društvenih normi, ali nažalost i određenih procesa u društvu.

Žene su u Crnoj Gori, nažalost, još uvijek daleko od ravnopravnog statusa. Bojim se da su, s obzirom n to da kao društvo proživljavamo određenu duhovnu kontrarevoluciju, čak i stečena prava ozbiljno ugrožena. I da se razumijemo, to se radi potpuno sa namjerom. Oni koji drže određene privilegije u ovom našem nakaradnom društvu, a to su uglavnom muškarci, svjesni su da se one mogu zadržati samo u stanju stalne presije i podijeljenosti.

Ženski glasovi su obično ti koji pozivaju na razum i mir i skloniji su kompromisu.

Nepravedan tretman
Zato i poziv na „svijetlu“ tradiciju koja je kod nas na Balkanu nažalost samo način da se opravda sve retrogradno i naopako, čega bar u Crnoj Gori u posljednjih 30 godina nije falilo.

Zato ovaj događaj držim posebno važnim. Siguran sam da će se ovo preliti i na ostale medžlise i organe Islamske zajednice u Crnoj Gori i otvoriti širom vrata ženama kada su u pitanju najviše i najodgovornije funkcije.

U Kur'anu u suri El-Asr (Vrijeme) u prvom ajetu se kaže: „Tako mi vremena“, potcrtavajući dragocjenost svakog trenutka našeg života ali i potrebu da svako vrijeme ima samo svoje izazove i odgovore na iste.

Islamska zajednica u Crnoj Gori je napravila ogroman simbolički i historijski korak, idući u susret promjenama koje savremeni život donosi, pri čemu sam sasvim siguran da ništa od islama ne gubimo, naprotiv, aktivno učešće žena u upravljanju zajednicom samo će osnažiti zajednicu muslimana u Crnoj Gori.

Bilo bi dobro da ovo podstakne i druge vjerske zajednice u Crnoj Gori, ali i cijelo društvo, na slične korake.

Jer, ako ćemo da budemo iskreni, Crna Gora ima veliki problem kada je u pitanju status žene u ovom društvu. Od porodice, posla, a da ne govorimo o upravljačkim strukturama, žene u Crnoj Gori su nepravedno tretirane. Od toga da su manje plaćene za iste poslove, da ih daleko manje ima na najodgovornijim funkcijama i nažalost do onog najgoreg i najsramotnijeg čina za naše društvo: femicida.

Kada se sve ovo uzme u obzir jasno je koliko je ovaj događaj važan ne samo za muslimane već za cijelu Crnu Goru.

Ipak, suštinska promjena jedino može doći od onih koji drže stvarnu moć u ovoj zemlji. U ovom slučaju to smo mi muškarci. Mi koji treba da shvatimo da će podjela moći i odgovornosti olakšati ne samo ženama, nego i nama.

To je zahtjev vremena u kojem živimo.

I još važnije, to je jedino pravedno.