Riješeno pitanje rada domova zdravlja KS nedjeljom

Foto i video
Riješeno pitanje rada domova zdravlja KS nedjeljom
.

Na sastanku kojem su prisustvovali ministar zdravstva Kantona Sarajevo Haris Vranić, direktor JU Dom zdravlja KS Abel Baltić i predsjednik Upravnog odbora ove ustanove Ademir Spahić postignut je niz dogovora, a prije svega onaj koji se odnosi na rad ove zdravstvene ustanove.

Naime, kako je rečeno iz Ministarstva zdravstva KS, riješeno je pitanje rada domova zdravlja nedjeljom na području KS, a samim time i definisano rješenje na osnovu kojeg se građanima osigurava zdravstvena usluga svaki dan u sedmici.

Prisutni su se složili da je prioritet rješavanje problema na način da se izađe u susret zahtjevima i potrebama građana, ali i uposlenika domova zdravlja.

Naglasili su da su jedan od glavnih problema manjkavi zakoni na nivou Federacije Bosne i Hercegovine, koji ograničavaju mogućnost da se riješe ovakvi ili slični problemi. Dogovoreno je da u što kraćem roku dođe do potrebnih izmjena akata, tako da se udovolji zahtjevima velikog broja korisnika usluga domova zdravlja u KS.

Također, na današnjem sastanku definisan je način realizacije obaveza iz nedavno potpisanog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo.

Osim toga, prisutni su izrazili nadu da će na narednoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, koja će biti održana početkom jula, biti usvojene izmjene Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo.

To će, pojašnjeno je, omogućiti isplatu plata zdravstvenim radnicima u skladu sa odredbama potpisanog i usvojenog Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i radnika u oblasti zdravstva za područje Kantona Sarajevo.

Na kraju, definisani su i zajednički koraci koji se tiču procesa restrukturiranja i reforme zdravstvenog sistema, sa ciljem osiguravanja najkvalitetnije moguće njege za građane, ali i najboljih mogućih uslova rada za zdravstvene radnike.

Ne propustite