Incijativa za odgađanje lokalnih izbora koja je došla od Denisa Stojnića prihvaćena od većine bh političara

Aktuelno
Incijativa za odgađanje lokalnih izbora koja je došla od Denisa Stojnića prihvaćena od većine bh političara
Incijativa za odgađanje lokalnih izbora 2020.godine je prvo došla od Denisa Stojnića vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva.  

Incijativa za odgađanje lokalnih izbora 2020.godine je prvo došla od Denisa Stojnića vijećnika u Gradskom vijeću Grada Sarajeva.  

Centralna izborna komisija BiH je na današnjoj sjednici zaključila da nastavlja provoditi sve aktivnosti da se održe lokalni izbori dok ne dobiju zvanično mišljenje Agencije za javne nabavke o tome da li mogu raspisati javne tendere bez obzira na to što još nisu osigurana sredstva te dok ne vide ishod sutrašnje sjednice Vijeća ministara BiH.

Predsjednica CIK-a Vanja Bjelica-Prutina kazala je kako postoji mogućnost da će Vijeće ministara BiH na sutrašnjoj sjednici donijeti posebnu odluku o osiguranju sredstava za održavanje lokalnih izbora BiH, ali da se postavlja pitanje da li će stići obaviti sve što je potrebno na vrijeme.

“Bez finansijskih sredstava nema provođenja lokalnih izbora, ali ističe rok od 15 dana predviđen izbornim zakonom u petak. Ukoliko sredstva budu osigurana sutra ili u petak postavlja se pitanje da li CIK može provesi potupak javnih nabavki kako bi imala osigurane uslove za održavanje lokalih izbora 4.10.“, kazala je Bjelica-Prutina. 

U današnjim medijima moglo se pročitati da većina bh političara smatra da je bolje prolongirati izbore kako bi se ispunili svi zakonski uslovi, među kojima i lideri Milorad Dodik, Bakir Izetbegović, Dragan Ćović i drugi. Pošto je prvi dao samu incijativu, danas smo kontaktirali Denisa Stojnića koji nam je kratko rekao " Meni je drago da je većina političara prepoznala moju incijativu, prvi koji je podržao jeste Šemsudin Mehmedović, dok vidim da to čini i svi ostali. Smatram da je prije svega dužnost političara da se brinu o zdravlju građana i ova incijativa ima podršku većine. Ipak ostaje da se vidi kako će na kraju odlučiti CIK", kazao je.

U nastavku pročitajte incijativu koju je uputio vijećnik u Gradskom vijeću Grada Sarajeva Denis Stojnić 30.Mart.a ove godine


U skladu sa važećim zakonskim rješenjima Lokalni izbori bi trebali biti raspisani pet mjeseci prije održavanja izbora, tj. najkasnije do 5. maja 2020 godine.
Uslov  za raspisivanje  Lokalnih izbora u oktobru je da se, između ostalog, obezbijede  financijska sredstva  za iste. Činjenica je da Budžet za 2020. godinu nije usvojen, a upitno je i da li će biti. Vijeće ministara BiH je uputilo prijedlog budžeta Predsjedništvu BiH ali bez saglasnosti predsjedavajućeg Zorana Tegeltije isti vjerujem neće dobiti podršku u Predsjedništvu BiH niti upućen Parlamentarnoj skupštini BiH na razmatranje i usvajanje. Dakle, nastaviće se agonija sa privremenim finansiranjem kojim se ne mogu odobriti sredstava za održavanje izbora.


Cijeneći trenutnu situaciju kako u Bosni i Hercegovini, tako i u svijetu, a u vezi sa koronavirusom, a čije posljedice ćemo osjetiti najmanje do 2022. godine, iniciram da se Lokalni izbori odlože i održe zajedno sa Općim  izborima, čime  bismo izbjegli izbore svake dvije  godine, ali i uštedili značajna sredstva koja se troše za izbore.


Sredstva koja bi se uštedila na ovakav način potrebno je preusmjeriti u sanaciju  pogubnih  ekonomskih  efekata  koji  će, sigurno je, uslijediti  na globalnom nivou a samim  tim i u Bosni i Hercegovini. Izborni procesi svako dvije godine su prevelik finansijski teret za ovakvu tešku situaciju kroz koju prolazi privreda i realni sektor, a koji to u konačnici  i finansira.


Smatram da je Bosna i Hercegovina već odavno doživjela bankrot ali da niko ne govori o tome, odnosno da se to krije. MMF nas redovno kreditno zadužuje i mi pristajemo na to, i svako dijete, već pri samom rođenju, ima dug u iznosu od sigurno 3.000,00KM.


Centralna izborna komisija za svake izbore izdvaja između 8 i 10 miliona konvertibilnih maraka, a i za naredne izbore će biti također izdvojena ogromna sredstva.
Sad je vrijeme da se novac usmjeri i  uloži u poljoprivredu i druge djelatnosti koje su bitne za opstanak zivota nas građana Bosne i Hercegovine jer to nam je neophodno i jedina je stvar koja je u ovome trenutku ispravna, ali vjerujem da ćete Vi donijeti najbolju odluku i prepoznati ovu korisnu inicijativu za nas građana i troškovnik koji se umanjuje za državu kao što sam prethodno naveo.


Molim da ova inicijativa bude najozbiljnije razmatrana i u konačnici dobije epilog u odgađanju i spajanju Općih i Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini.

Izvor: Novi.ba 

Ne propustite