AMBASADOR JAPANA U BiH ZA NOVI.BA: Najveći potencijal jedne zemlje su ljudi

Bosna i Hercegovina
AMBASADOR JAPANA U BiH ZA NOVI.BA: Najveći potencijal jedne zemlje su ljudi
- Nepotrebno je reći da su najveći potencijal jedne zemlje ljudski resursi, odnosno ljudi koji žive u njoj. Stanovništvu Bosne i Hercegovine potreban je stabilan okvir funkcionalne države, privatnog sektora i vladavine prava. Čvrsto vjerujem da bi, ukoliko bi imala ovakav okvir, BiH bila mnogo uspješnija - kazao je ambasador Japana u Bosni i Herecgovini, Hideyuki Sakamoto u razgovoru za Novi.ba.

- Nepotrebno je reći da su najveći potencijal jedne zemlje ljudski resursi, odnosno ljudi koji žive u njoj. Stanovništvu Bosne i Hercegovine potreban je stabilan okvir funkcionalne države, privatnog sektora i vladavine prava. Čvrsto vjerujem da bi, ukoliko bi imala ovakav okvir, BiH bila mnogo uspješnija -  kazao je ambasador Japana u Bosni i Herecgovini, Hideyuki Sakamoto u razgovoru za Novi.ba.

Osim toga, dodao je, BiH bi, bez obzira na što je mala država, i ekonomski bila mnogo uspješnija ukoliko bi ljudi u njoj međusobno sarađivali. 

Japan je inače jedan od najvećih bilateralnih donatora u BiH, što potvrđuje i činjenica da je finansijska pomoć ove prijateljske zemlje u okviru različitih oblika podrške premašila iznos od milijardu KM u posljednjih 20 godina. 

Tim donacijama pomognuti su različiti sektori, od  primarne zdravstvene zaštite, obrazovanja, deminiranja, vodosnadbijevanja, poljoprivrede, pa do zaštita okoliše, infrastrukture, kulture, ali i brojni drugi.

Vlada Japana nastavlja svoju nesebičnu finansijsku podršku, a dokaz tome je i nedavno potpisani sporazum o saradnji za osam projekata u BiH.

- U tu svrhu izdvojili smo grant u iznosu od 800.000 eura i ti projekti su trenutno u procesu realizacije. Osim toga, Vlada Japana finansijski je podržala "Projekt Zeleni grad" Svjetske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Kanton Sarajevo, grantom u iznosu od 400.000 eura - naveo je ambasador. 

Između ostalog, napomenuo je da je Japan odlučio da, kroz Japansku agenciju za međunarodnu saradnju (JICA), tokom nekoliko narednih godina pruža tehničku podršku Kantonu Sarajevo s ciljem poboljšanja javnog prevoza. 

Sakamoto se osvrnuo i na trenutnu političku situaciju u BiH ocjenjujući da je u interesu svih u BiH bitno formiranje vlasti na najvišim nivoima te rješavanje izazova s kojima se BiH suočava, a koji uključuju i provođenje reformske agende.

S tim u vezi, izrazio je nadu da će političke stranke sarađivati na konstruktivan način i u interesu građana. 

Komentirajući saradnju Japana i BiH, amabasador je kao neke od oblasti u kojoj je moguće ostvariti njeno jačanje izdvojio turizam i ekonomiju. 

- Oko 8.000 - 10.000 japanskih turista godišnje posjeti BiH, a postoji šansa da ovaj broj bude još veći u budućnosti. Također, moguće je ostvariti saradnju u oblasti ekonomije, i za tu se saradnju treba dobro pripremiti ubuduće. Vlada Japana je u decembru prošle godine organizirala seminar za investitore u Tokiju, na kojem su učestvovali predstavnici zemalja zapadnog Balkana, uključujući i BiH. U maju će naša Vlada biti domaćin još jedne konferencije za zapadni Balkan, koja će biti održana u Dizeldorfu, gdje mnoge japanske kompanije imaju svoje evropske podružnice - pojasnio je. 

Posebno je naglasio činjenicu da su japanske kompanije u Evropi kreirale više od pola miliona lokalnih radnih mjesta, izrazivši nadu da će i BiH ubuduće naći svoje mjesto u tom lancu. 

Bilateralne odnose Japana i BiH ocijenio je prijateljskim, međutim, dodao je da je potrebno uložiti više napora kako bi proširili veze izmeđe dvije zemlje, uključujući oblasti ekonomije, nauke i kulture. 

Ne propustite