GRAĐANI OPREZ: Sarajevo opet najzagađeniji grad

Vijesti
GRAĐANI OPREZ: Sarajevo opet najzagađeniji grad
.

Zagađenost vazduha i jutros je visoka u pojedinim gradovima Federacije BiH, a ubjedljivo najzagađenije je Sarajevo gdje je indeks kvalitet vazduha iznosio 310, što je ocijenjeno kao opasan vazduh koji može izazvati ozbiljne posljedice po zdravlje cjelokupnog stanovništva, podaci su internet stranice "Zrak.ekoakcija".


Prema mjerenjima obavljenim u 7 sati, veoma nezdrav vazduh je u Lukavcu sa izmjerenim indeksom kvaliteta vazduha 241, dok je nezdrav bio i u Zenici sa indeksom 167.

download-1

Vazduh nezdrav za osjetljive kategorije stanovništva registrovan je u Jajcu, dok je u Lukavcu i Banovićima kvalitet vazduha dobar.

Vrijednost indeksa kvaliteta vazduha od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.

download

Podaci objavljeni na ovoj veb-stranici prikupljeni su sa mjernih stanica zvaničnih institucija u Federaciji BiH.

Ne propustite