PROVJERITE: Naučnici su otkrili formulu pomoću koje možete otkriti koje visine će biti vaše dijete

Porodica i zdravlje
PROVJERITE: Naučnici su otkrili formulu pomoću koje možete otkriti koje visine će biti vaše dijete
.

Formulom je moguće predvidjeti visinu dječaka u odrasloj dobi u rasponu od 5,4 centimetara, a djevojčica u rasponu od 6,8 centimetara
Naučnici su razvili matematičku formulu kojom je moguće predvidjeti djetetovu visinu u odrasloj dobi. Istraživači napominju kako je njihova formula primjenjiva samo na djevojčice u dobi od osam do 16 godina, te na dječake u dobi od devet do 18 godina.   Rast fetusa najviše ovisi o organizmu majke i njezinom zdravstvenom stanju (čak 58%), dok manjim dijelom ovisi o genetskom kodu koji mu naslijeđem određuje visinu. Uz to, jako je važna okolina u kojoj plod raste. Ako dobiva dovoljno kisika i hrane preko posteljice, to će povoljno utjecati na razvoj djeteta, ne samo do rođenja već i u prve dvije godine života.

257961016-db6cb8f89a-z

Formulom je moguće predvidjeti visinu dječaka u odrasloj dobi u rasponu od  5,4 centimetara, a djevojčica u rasponu od 6,8 centimetara.   Za predviđanje visine do koje će dijete izrasti nužni su podaci o dobi i spolu djeteta, njegovoj tjelesnoj težini, visini u sjedećem položaju te visini kada stoji.  

Pokazalo se da je ova formula preciznija od dosadašnjih metoda predviđanja visine djece koja se temeljila na poređenju s visinom roditelja.  

 

Ne propustite