DA LI STE ZNALI: Vaše ime i prezime otkriva jeste li ste rođeni za bogatstvo ili siromaštvo, EVO I KAKO

Zanimljivosti
DA LI STE ZNALI: Vaše ime i prezime otkriva jeste li ste rođeni za bogatstvo ili siromaštvo, EVO I KAKO
.

Da li znate da vaše ime i prezime može odrediti vaš životni put? 

Naime, iz svakog slova proizilazi broj, a kada ih sabarete dobit ćete jednoscifren broj i na ovaj način otkrijte šta vas čeka.
1 – A, F, N, V
2 – B, G, Nj, Z
3 – C, H, O, Ž
4 – Č, I, P
5 – Ć, J, R
6 – D, K, S
7 – Dž, L, Š
8 – Đ, Lj, T
9 – E, M, U

Napišite svoje ime i  pogledajte koji broj proizilazi iz svakog slova. Onda ih saberete. 
 
 Jedan

Broj jedan teži ka tome da uvij bude prvi. Te osobe se trude da savršeno obave svoj posao jer oni znaju da im od toga zavisi sopstveno samopoštovanje. Nikad se ne oslanjaju na druge i ne računaju na tuđu pomoć. Njih više zanima rad nego sticanje kapitala.

give-money-tree-gift-c4568a2d00b01d0a

Dva

Uvijek imaju partnere uz sebe koji im pomažu da dođu do novca. Njih partner obično izdržava, zapošljava ili im obezbeđuje uslove kako bi uspeli da realizuju svoje poslovne potencijale. Potencijal “dvojki” najviše dolazi do izražaja kada rade u grupi ili timu.

Tri

n2

Ove osobe, možda i najviše, vole novac, ali do njega dolaze veoma teško. Međutim, ako uspiju da sopstveni biznis povežu sa zabavom, onda ni njima neće faliti nvac. Glavna karakteristika je njihova kreativnost i spremnost za rad.

Četiri

Ljudi sa ovim brojem ni do čega ne dolaze lako i uvijek moraju da se pomuče. Takođe moraju da ulažu neverovatne napore za svaki svoj uspjeh, kao i da se odreknu zabave zbog posla. Često ćete čuti da odbijaju poslove koje vole, a sve to zbog bolje plaćenih poslova.

novac-euro-valute

Pet

Ove sobe su ležerne i njihova najveća zarada ih očekuje na putovanjima ili u inostranstvu. “Petice” su veoma prilagodljive osobe koje imaju dobru intuiciju. Takođe, imaju sposobnost koja im pomaže da ne troše novac tamo gdje ga svi ostali troše.

Šest

n3

Ovim osobama potrebni su ljudi koji su istomišljenici i s kojima će se povezati. “Šestice” svoj najveći uspjeh ostvaruju kroz porodični biznis. Ako ne uspiju da se zaposle u bliskom krugu ljudi, može se dogoditi da cijeli život provedu u siromaštvu.

Sedam

n4

“Sedmice” najviše vole kada otkrivaju tuđe tajne, jer im to ide od ruke, a od toga mogu i solidno da zarade. U stanju su da žrtvuju novac samo da se bave onim poslovima koje vole i u koje vjeruju. Ako im je sudbina takva da ne moraju da brinu o finansijama, uživat će u potpunosti.

poljoprivreda-novac

Osam

“Osmicama” je najvažnije da budu dobro plaćene za ono što rade. One nisu sposobne samo da zarade novac, već su sposobne i da ga dupliraju. Jedna od njihovih glavnih karakteristika je da znaju u šta da ulože pa se novac sam umnožava.

Devet

n8

“Devetke” tragaju za poslovima koji će im doneti brz, lak i veliki profit. Njihova glavna osobina je nestrpljivost, a to je za njih velika prepreka u radu i u zarađivanju. “Devetke” ako shvate da trud ne mora uvijek da se isplati iz prve, imaće veliku šansu da se obogate.

Ne propustite