Dokumenti CIA o Jugoslaviji: ŠTA POSLIJE TITA?

Zanimljivosti
Dokumenti CIA o Jugoslaviji: ŠTA POSLIJE TITA?
.

CIA je objavila niz mapa iz prošlog vijeka koje pokazuju koja su svjetska područja bila u sferi promatranja američkih obavještajaca.

Jedna takva mapa prikazuje Jugoslaviju koja je SAD-u postajala sve zanimljivija sedamdesetih godina.

Američki interes za Jugoslaviju nije stao samo na izradi mapa, prenosi Index.hr. Ustvari, jedan ozbiljan i detaljan dokument koji je nastao u novembru 1970. godine, a koji je dugo nosio oznaku tajnosti, dokazuje da su CIA-ini obavještajci itekako dobro bili upućeni u sve što se događa u Jugoslaviji.

Štaviše, u opširnom dokumentu na pedesetak stranica naglašava se da će pravi problemi za Jugoslaviju doći tek nakon smrti Tita. Iz dokumenata koji su objavljeni još 2007. godine, a koje je sada zanimljivo objaviti u kontekstu nedavno objavljene CIA-ine karte Jugoslavije, odlično se detektuju svi problemi koje je multinacionalna Jugoslavija imala, a koji u to doba još nisu bili toliko izraženi.

Sljedećih će godina glavno pitanje biti opstanak federacije. Postoji ozbiljna mogućnost katastrofe – nepredviđenost Hrvatske borbe za samostalnost, srpski militarizam, građanski rat, sovjetska invazija”, navodi se u CIA-inom izveštaju iz 1970. godine. U nastavku američki obavještajci odlično zapažaju da je glavna osoba koja u Jugoslaviji sve veže isključivo Tito, a da u zemlji ne žive Jugosloveni, već Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Slovenci, muslimani, pravoslavci, katolici…

“Jugoslavija postoji tek od 1918. godine, a konstitutivni narodi hiljadama godina prije toga”, stoji u dokumentu u kojem se kroz objašnjavanje odnosa u prošlosti onima koji će ga čitati pojašnjava stanje u sadašnjosti, odnosno na početku sedamdesetih kad je dokument nastao.

Odmah u nastavku dokumenta objašnjavaju se velike razlike koje postoje u zemlji, a to su da su Slovenija i Hrvatska znatno bogatije od nekih dijelova zemlje.

Hrvatske aspiracije za autonomijom glavni su razlog nesporazuma u političkom životu. Sa upola manje stanovnika od Srbije, Hrvatska doprinosi gotovo jednako koliko i Srbija u preraspodjeli bogatstva. Ali, drevna Srbija je jezgro oko kojeg je vještačka Jugoslavija stvorena, ona je prirodni vođa”, stoji u dokumentu u kojem se navodi da je preko 50 odsto jugoslavenskih komunista srpskog porijekla.

Osim političkim uređenjem i odnosima, dokument se najviše bavi ekonomijom i ekonomskim uređenjem Jugoslavije. Samoupravni socijalizam je umnogome različit od sistema kakav je u to doba prevladavao na Zapadu pa autori dokumenta puno truda ulažu da isti objasne. Objašnjavaju se fenomeni ekonomskog uređenja Jugoslavije, ključne osobe kao što je Edvard Kardelj.

U kontekstu ranih sedamdesetih spominje se pad Aleksandra Rankovića, jedne od ključnih figura jugoslovenske politike u prvim decenijama nakon Drugog svjetskog rata. Spominje se i hrvatsko partijsko vođstvo, kao i cijeli niz događaja, osoba i afera koje je do danas prekrio istorijski zaborav, ali su u to doba bili izuzetno bitni. Iz dokumenta je vidljivo da je CIA te 1970. godine računala na to da Tito umre svakog časa, što bi moglo da rezultira potencijalnom katastrofom jer je, smatrali su, hrvatsko partijsko vodstvo na čelu s Mikom Tripalom premoćno.

Ako nakon Titove smrti Kardelj zatraži ostavku ovih Hrvata, oni bi mogli krenuti prema autonomiji. Ako se to dogodi prije nego centralne vlasti u Jugoslaviji osvoje lojalnost interesnih grupa u Hrvatskoj, onda bi jedini odgovor hrvatskoj secesiji mogla biti vojna akcija pod srpskim i crnogorskim generalima. Ako dođe do ekstrema, to će značiti građanski rat, a to bi moglo biti privlačno Sovjetima koji bi mogli podržati jednu ili drugu stranu”, stoji u CIA-inom dokumentu.

Ne propustite