SARAJEVO

Sastanak Mreže za civilnu zaštitu Saveza općina i gradova FBiH

Objavljeno:19.06.2017 - 11:41
A A A Times Arial

Savez općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine u sklopu regionalnog projekta “Izgradnja urbane otpornosti u jugoistočnoj Evropi – akciona mreža” (SEE URBAN*), koji finansiraju Evropska unija i UNDP, organizuje sutra u Sarajevu prvi sastanak Mreže za civilnu zaštitu.

Na sastanku će biti predstavljeni ciljevi i aktivnosti Mreže civilne zaštite Saveza, kao i primjeri dobre prakse rada Platforme županija i gradova Republike Hrvatske za smanjenje rizika od katastrofa.

To će biti prilika da se diskutuje o udruživanju jedinica lokalne samouprave, izazovima, prednostima i potrebama razvijanja ovakvog modela saradnje kako bi se smanjio rizik od elementarnih i drugih nepogoda.

Sastanku će prisustvovati članice mreže – predstavnici koji se bave pitanjima smanjenja rizika od katastrofa ispred jedinica lokalne samouprave.

Cilj SEE URBAN projekta je primjena i prilagođavanje primjera dobrih praksi udruživanja jedinica lokalnih samouprava, radi smanjenja rizika od elementarnih nepogoda i drugih nesreća u zemljama jugoistočne Evrope, kako bi se umanjile posljedice tih događaja i zaštitili ljudi, životna sredina i imovina.