"BH TELECOM" platio za film 2,1 milion KM, al' njega nema i nema: BH. CRTANI u kojem glumi i Jeremy IRONS u centru skandala!?

Tema sedmice
"BH TELECOM" platio za film 2,1 milion KM, al' njega nema i nema: BH. CRTANI u kojem glumi i Jeremy IRONS u centru skandala!?
Kako je najavljeno crtani je trebao biti „svjetski hit“, obzirom da je jedan od glasova u filmu, kako tvrde producenti, posudio i slavni Jeremy Irons. Međutim, do danas nema informacija o održavanju premijer, a internet stranici ove kompanije stoji da je „film nedavno završen“. Objavljen je i plakat 3D animiranog filma.

„BH Telecom“ je prije dvije godine platilo produkcijskoj kući „PRIME TIME“ 2,1 milion maraka unaprijed za izradu 3D animiranog filma „Birds Like Us“, a film je trebao biti završen, a premijera održana do kraja februara. Kako je najavljeno crtani je trebao biti „svjetski hit“, obzirom da je jedan od glasova u filmu, kako tvrde producenti, posudio i slavni Jeremy Irons. Međutim,  do danas nema informacija o održavanju premijer, a internet stranici ove kompanije stoji da je „film nedavno završen“. Objavljen je i plakat 3D animiranog filma. „BH Telecom“ se već našao na udaru revizora zbog ovog ugovora, kako je nadavno zaključeno na skupu koji je organizirao USAID, „revizorski izvještaji predstavljaju objektivan izvor za rad tužilaštava.

  • Društvo je 07.08.2014. godine zaključilo Ugovor broj 01-25-1012/14 za nabavku elemenata produkcije za 3D animirani film „Birds Like Us“ sa produkcijskom kućom „PRIME TIME“ d.o.o. Sarajevo. Ugovorom je regulisano da će „PRIME TIME“ d.o.o. Sarajevo u roku od 2 godine od stupanja Ugovora na snagu izvrši izradu filma, organizirati svjetsku premjeru filma, te pismenim obavijesti BH Telecom o datumu i mjestu održavanja svjetske premijere filma i da će isto dokumentirati štampanim ili video materijalom – navedno je u revizorskom izvještaju.

 „PRIME TIME“ d.o.o. će odmah po svjetskoj premjeri filma, kako je navedno, „organizirati proizvodnju igračaka u obliku likova iz filma koja će se vršiti putem distrubutera koje on izabere“.

  • „PRIME TIME“ ugovorom garantira isplatu dijela prihoda od prodaje igračaka BH Telecomu u minimalnom iznosu od 1.000.000 KM u periodu od 2 godine od svjetske premijere. Društvo je 14.08.2014. godine uplatilo avansnu fakturu „PRIME TIME“ d.o.o. Sarajevo u iznosu 2.170.000 KM. Do okončanja revizije Društvo nije dobilo informaciju o datumu i mjestu održavanja svjetske premijere animiranog filma – kažu revizori.

Međutim, sredinom prošle godine „BH Telecom“ je dostavio Aneks navedenog Ugovora od 09.08.2016. godine. Predmet Aneksa je: prolongiranje roka svjetske premijere do 28.02.2017. godine; produženje roka realizacije kompletnog ugovora do 28.02.2022. godine; produženje avansne garancije do 10.03.2017. godine; definisanje 4 filmska festivala za održavanje svjetske premijere; definisanje ugovorne kazne u slučaju nepoštivanja rokova u pogledu organizovanja svjetske premijere-iznos kazne 60.000 KM.

Sudeći prema dostupnim infomacijama, niti jedna od stavki produženja nije ispunjena do roka, izuzet one koja je produžena do 2022. godine.

Samo prije nekoliko dana USAID  u saradnji sa Stalnom komisijom za efikasnost tužilaštava Visokog sudskog tužilačkog vijeća BiH, organizovali su konsultativni sastanak o preliminarnim nalazima i preporukama „Analize o korištenju revizorskih izvještaja od strane tužilaštava u otkrivanju i procesuiranju krivičnih djela“. Ovo bi mogao biti savršena prilika saradnje revizije i tužilaštava.

 

Ne propustite