Matematičkim postupcima pokušat ćemo vas uvjeriti u ovu tvrdnju

Ovo je matematički dokaz da je 1 = 2!

Objavljeno:08.03.2015 - 20:05
A A A Times Arial

Matematičkim postupcima pokušat ćemo vas uvjeriti u ovu tvrdnju!

Nizom matematičkih operacija doći ćemo do konačnog izraza da je 1 = 2. To naravno nije tačno, a na kraju ćemo otkriti gdje je greška!

Krenimo od izraza koji je tačan: 0 = 0.

To možemo zapisati i pomoću nepoznanice 'a', jer je a2 - a2 = 0. Stoga slijedi:

a2 - a2 = a2 - a2

S lijeve strane ćemo izlučiti 'a', a s desne ćemo izraz po formuli za razliku kvadrata pretvoriti u dvije zagrade:

a(a-a) = (a-a)(a+a)  

Nadalje ćemo izraz podijeliti s (a-a), što je jednako kao i da kratimo jednake izraze s lijeve i desne strane. Ostaje izraz:

a = 2a , jer je a+a = 2a. Izraz potom kratimo s 'a' i konačno ostaje:

1 = 2!

U čemu je greška?

Ako niste matematičar, ovaj račun vam djeluje uvjerljivo. No, u matematici je zabranjeno dijeliti s nulom, a to smo upravo učinili skrativši izraz s (a-a), što je jednako 0.