KVALITETA ZRAKA POSEBNO JE UPITNA TOKOM DUGIH ZIMSKIH MJESECI

Zrak u sarajevskoj kotlini sve zagađeniji: A šta rade nadležni!?

Objavljeno:16.12.2016 - 21:02
A A A Times Arial

Čini se da je zrak, koji građani u sarajevskoj kotlini svakodnevno udišu, iz godine u godinu, sve zagađeniji. Kvaliteta zraka posebno je upitna tokom dugih zimskih mjeseci kada mjerne stanice Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH (FHMZ) na svim lokacijama u gradu redovno bilježe drastično povećanje štetnih čestica u zraku. Zato građani, koji s punim pravom strahuju za svoje zdravlje, očekuju da se konačno poduzmu konkretni koraci u cilju rješavanja ovog problema.

Ekonomska kriza

Odgovore smo potražili od nadležnih kantonalnih institucija.

Iz Ministarstva prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo za Novi.ba napominju da je upravljanje kvalitetom zraka u nadležnosti FBiH i kantona, tako da najširi strateški okvir za djelovanje u ovoj oblasti predstavlja Federalna strategija zaštite okoliša, čiji je posebni dio Strategija u oblasti zaštite zraka. Budući da se problem zagađenja zraka u KS-u može ocjenjivati kroz pirsustvo čvrstih čestica PM 10, iz ovog ministartstva podsjećaju da je Vlada KS-a 2013. godine usvojila petogodišnji strateški Akcioni plan smanjenja štetnih čestica u zraku. Oni ističu da je istekao Kantonalni plan zaštite okoliša, pa je u toku izrada novog koji posebno obrađuje problem zagađenja zraka.

"Činjenica je, da je kvalitet zraka sve ugroženiji. Razloga je više, a izdvajamo samo neke: intenzivnija upotreba ugljeva lošeg kvaliteta i drugih vrsta čvrstog goriva za zagrijavanje objekata umjesto prirodnog gasa zbog cijene koštanja, zatim veliki broj starih automobila upitne tehničke ispravnosti, slabo održavanje i tehnološka zastarjelost objekata za produkciju energije, sporo tehnološko unapriješivanje privrede, a sve kao posljedica ekonomske krize i lošijeg materijalnog i socijalnog standarda privrede i građana", pojašnjavanju iz ministarstva i dodaju da je Registar zagađenosti za 2015. godinu, koji je KS jedini izradio u BiH, pokazao da je i dalje prisutan trend zagađenosti čvrstim česticama, ali da je zabilježen pad koncentracije azotnih oksida, te da je prisutnos sumpor-dioksida ispod propisane granične vrijednosti.

collage-2016-12-16-1

  Veliki broj starih vozila i stambene jedinice koje se griju na čvrsta goriva su jedni od najvećih zagađivača

UNDP-ov program

Oni pojašnjavaju da Federalna strategija zaštite zraka podrazumijeva planiranje kvalitete zraka kroz donošenje prostorno-planske dokumentacije, ograničenje emisija iz pojedinačnih izvora, te unaprijeđivanje korištenja energije smanjivanjem energetske intenzivnosti i provođenjem projekata energetske sanacije objekata različite namjene.

"Novina koju uvodimo nakon što smo izvršili kategorizaciju područja po kvalitetu zraka je izrada stručnih mišljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo prilikom izdavanja dozvola, a na osnovu prognoziranja promjena u prostoru upotrebom disperzionog modela rasprostranjenja materija", pojašnjavaju u ministarstvu dodavši da se kontrola i djelovanje u cilju smanjenja zagađenja zraka odvija putem izdavanja dozvola i vođenjem Registra emisija iz kotlovnica koji, u slučaju prekomjerne vrijednosti emisija, zahtijeva inspekcijski nadzor i nalaganje mjera koje se odnose na rekonstrukciju i bolje održavanje kotlovnica, te zamjenu energenata. 
Iz ovog ministarstva naglašavaju da je u okviru UNDP-ovog programa "Zeleni ekonomski razvoj" urađena Studija energijske efikasnosti koja obuhvata skoro 400 javnih zdravstvenih, obrazovnih, sportskih i drugih javnih objekata. Donesena je odluka, ističu oni, o obaveznom unosu podataka o potrošnji energije i vode u svim javnim objektima radi racionalnijeg korištenja energije, a samim tim i smanjenja negativnog uticaja na kvalitet zraka.

"Ministarstvo je, uz značajna finansijska ulaganja, obezbijedilo energetsku obnovu sedam javnih objekata tokom ove godine i već su evidentni rezultati ovakvih objekata koji uz smanjenje potrošnje energije, doprinose uštedi budžetskih sredstava, boljem komforu korisnika i estetskom izgledu objekata, a značajno podstiču upošljavanje građevinskih potencijala, nabavku opreme i zelenu ekonomiju uopće", pojašnjavaju iz ministarstva i napominju da će se ovi projekti nastaviti i u narednoj godini. Prioritet je rekonstrukcija kotlovnica, smanjenje korištenje enrgenata i konverzija kotlovnica na prirodni gas umjesto čvrstih goriva.

Strožija regulativa 

Kanton Sarajevo je donio strožiju regulativu u odnosu na federalne propise, a ovo ministarstvo je Vladi predložilo inovirani Plan interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka. Napominju da je Geografsko-informacionom sistemu (GIS) je obezbijeđena evidencija pogona za sagorijevanje (kotlovnica) koja će biti objavljena na stranici ministarstva sa pozivom za dostavljanje dodatnih informacija za unaprijeđenje baze podataka, a samim tim i provođenja efikasnijeg inspekcijskog nadzora. Naglašavaju da je sačinjen Registar emisija i izvršena klasifikacija područja KS-a pri čemu se razliku tri kategorije koja imaju čist, umjereno zagađen i prekomjerno zagađen.

"Zavodu za planiranje razvoja KS-a je nabavljena savremena informatička oprema i obavljena edukacija kadrova kako bi se blagovremeno simulirale promjene koje mogu nastati gradnjom novih izvora zagađivanja zraka. U saradnji s FHMZ-om smo dogovorili nabavku dodatnih stanica za mjerenje meteoroloških parametara, kao i izradu mikroklimatske Studije. Završili smo Projekat laboratorijskog ispitivanja sadržaja čestica prašine vezano za prisustvo teških metala. Obradu dobijenih podataka treba obaviti Zavod za javno zdravstvo", kažu u ovom ministarstvu. Tako će svoju stanicu za mjerenje kvaliteta zraka dobiti Općina Ilijaš. 

Također naglašavaju da su pokrenute aktivnosti na poboljšanju i centralizaciji raspoloživih kapaciteta KJKP "Toplana" za zagrijavanje novih objekata, te ispitivanja mogućnosti zamjene  velikog broja individualnih ložišta sa izgradnjom takozvanih 'kvartovskih kotlovnica' u pojedinim dijelovima grada.

"U saradnji sa nadležnim inspekcijama provode se kontrole distribucije i prometa ugljeva koji se koriste za zagrijavanje objekata. Budući da smo kroz Odluku o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka pooštrili mjere, u KS-u nije dozvoljena prodaja i upotreba ovog energenta koji ima ukupni sadržaj gorivog sumpora iznad jedan posto i toplotnu moć nižu od 12 hiljada kJ/kg. Nadležne inspekcije su već donijele više rješenja izrekle sankcije za nepoštivanje ove odredbe iz Odluke'', tvrde iz ministarstva, te dodaju da inspekcija intenzivno nadzire održavanje saobraćajnica i uređenje gradilišta, a nadziru se operatori koji proizvode toplotu za zagrijavanje ili za potrebe u privredi.

Tvrde da je Vlada KS-a uspjela stabilizirati isporuku plina i donekle smanjiti njegovu cijenu, a radi se i na izgradnji novih saobraćajnica s tim što je sve više zastupljen biciklistički prijevoz.

''Međutim, potrebni su nam dodatni fondovi i sredstva kako bismo intenzivnije provodili projekte energijske obnove javnih, a usput pomagali privatnim i stambenim objektima da smanje potrošnju toplotne energije. Najviše sredstava je potrebno za reformu javnog gradskog  prijevoza koja je nužna za smanjenje upotrebe privatnih privatnih vozila. Neophodno je osigurati podsticaje za korištenje električnih vozila ili drugih prihvatljivih goriva poput prirodnog gasa”, kažu u ministarstvu i napominju da odgovornost i djelovanje moraju jednako preuzeti svi nivoi vlasti kada je u pitanju zagađenje zraka.

Kontraefekat

Na pitanje može li se uskoro očekivati uvođenje gradskih zona bez saobraćaja i sistema vožnje ''par-nepar'', iz ministarstva odgovaraju da je, prije svega, potrebno donijeti novu regulativu vezanu za tehnički pregled vozila uvođenjem eliminatornog eko testa što je obaveza Ministarstva prometa i komunikacija BiH, te naglašavaju da bi se značajni efekti mogli postići češćom kontrolom kvalitete goriva i adekvatnijim regulisanjem sabraćaja u mirovanju (parkinga).

''Uvođenje zona u KS-u zbog geografskih karakteristiska bi imalo kontraefekat jer bi došlo do značajnijeg povećanja zagađenja na lokacijama gdje bi saobraćaj bio preusmjeren, tako da se ne razmišlja u ovom pravcu. Uvođenje ''par-nepar'' sistema vožnje predviđeno je Planom interventnih mjera u slučajevima prekomjerne zagađenosti zraka i to u situaciji ako su vrijednosti takve da zahtijevaju proglašenje Epizode uzbune'', pojašnjavaju u ministarstvu dodavši da su Novim planom inteventnih mjera predviđene i druge aktivnosti na smanjenju korištenja vozila imajući u vidu savremene Euro standarde.

Polu-legalna gradnja 

Sarajevo ima kvalitetno izgrađenu plinsku mrežu, smatraju u ovom ministarstvu, ali ponavljaju da je problem što ga veliki broj stanovništva ne može priuštiti, te napominju da je utopljavanje individualnih stambenih jedinica obaveza svakog vlasnika.

''Na žalost, ne raspolažemo fondovima iz kojih iz kojih bi se mogli stimulisati ovakvi projekti. Naravno, sredstva za sve ove svrhe su nedovoljna, ali smo u posljednje vrijeme obavili dosta razgovora i svjedoci smo povećanog interesa međunarodne zajednice za obezbijeđenje povoljnih sredstava iz stranih fondova'', kažu u ministarstvu.

Kada je u pitanju ilegalna gradnja koja uveliko negativno utiče na okoliš, pa samim time i na zrak, iz minstarstva ističu da je ovaj problem u nadležnosti općina koje mogu značajno preventivno djelovati za spriječavanju zagađenja kroz usvajanje prostorno-planske dokumentacije i uslovljavanjem gradnje objekata koji mogu pogoršati kvalitetu zraka.

''Problem nije samo nije sa ilegalnom gradnjom, nego i sa takozvanom  polulegalnom gradnjom, pri čemu veliki broj individualnih stambenih objekata nema upotrebne dozvole, a samim time i izgrađene fasade koje bi doprinijele boljoj toplotnoj izolaciji objekta i smanjenju potrošnje energije. Ministarstvo je kroz pripremu novog Zakona o prostornom uređenju predložilo mjere kojim će se ovakvo stanje ubuduće izbjeći, a za što u najvećoj mjeri odgovornost ima lokalna samouprava'', pojašanjavaju u Ministarstvu.

Ističu da su zadovoljni saradnjom sa kantonalnom inspekcijom, ali upozoravaju da nije angažovan dovoljan broj inspektora, tako da su u čitavom Kantonu Sarajevo trenutno zaposlena sam dva inspektora zaštite okoliša i jedan inspektor zaštite prirode.

''Naravno, i druge inspekcije u okviru svog djelokruga rada moraju veću pažnju posvetiti u pravcu prevencije i kontrole zagađenja zraka, pri čemu dominantno mislimo na Federalnu inspekciju jer su najveći zagađivači u KS-u, po okolinskim propisima, u njihovoj nadležnosti'', zaključuju u Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a. 

Novčane kazne

Portparolka Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Vildana Brdarić ističe da inspekcijske službe još od septembra provode preventivne mjere koje su predviđene Odlukom o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka. Predmet nadzora su, ističe Brdarić, kontrola transporta i prometa uglja, kontrola emisija u zrak koja dolazi od uslužnih i privrednih preduzeća, industrijskih postrojenja, distributera toplotne energije i preduzeća koja se bave javnim prevozom, te dodaje da se nadzire i održavanje čistoće javnih površina.

Kada su u pitanju mjere smanjenja saobraćaja, ona pojašnjava da sve mjere, koje se poduzimaju u cilju smanjenja zagađenosti, donosi Vlada KS-a i to na prijedlog Operativnog štaba, te ističe da su na snazi određene zabrane i ograničenja koja se tiču kretanja vozila i izmjene režima saobraćaja.

''Za pravno lice, koje ne postupi u skladu sa odredbama Odluke o zaštiti i poboljšanju kvaliteta zraka KS predviđena je novčana kazna od 1.000 do 5.000 KM, dok za odgovorno lice u pravnom licu, kao i za fizička lica, novčana kazna iznosi od 500 do 1.000 KM. Rad inspektora u ovom, kao i drugim segmentima inspekcijskih nadzora, raspoređuje se na osnovu raspoloživog broja inspektora, te uvažavanja prioritetnih zahtjeva i potreba na polju inspekcijskog djelovanja. Na području KS oblast zaštite okoliša kontrolišu dva inspektora'', kaže Brdarić.

Epizoda pripravnosti

Inspektori zaštite okoliša su od septembra donijeli ukupno 47  rješenja i to operaterima  koji vrše distribuciju toplotne energije shodno kapacitetu postrojenja kojim upravljaju, operaterima pogona i postrojenja iz federalne nadležnosti, a koji se nalaze na  području KS-a, te preduzećima koja vrše javni prijevoz putnika na području ovog kantona.

''Saobraćajna inspekcija provela je pojačane inspekcijske nadzore javnog prijevoza tereta sa posebnim akcentom na prijevoz uglja. U toku inspekcijskih nadzora dva inspektorska tima su izvršili 142 inspekcijska nadzora, sačinili 76 zapisnika i izdali 12 prekršajnih naloga na osnovu Zakona o cestovnom prevozu FBiH u iznosu od 2.050 KM'', kaže Brdarić.

S druge strane, ona ističe da su tržišno-turistički inspektori izvršili kontrolu nad radom pet subjekata koji obavljaju promet uglja i utvrdili da isti ne posjeduju certifikat o prodaji i upotrebi uglja. Iz navedenog razloga, izdali su prekršajne naloge u ukupnom iznosu od 12. 412, 00 KM , te donijeli  rješenja o otklanjanju nedostataka.

''Otkako je 7. decembra 2016. godine, zbog povećanih vrijednosti čestica prašine u zraku,  proglašena epizoda pripravnosti, kantonalni inspekcijski organi vrše kontrolu primjene interventnih mjera, kao i kontrolu primjene planova interventnih mjera, koje donose potencijalni zagađivači, a koji u okviru propisanih mjera imaju obavezu, između ostalog, smanjiti produkciju toplotne energije'', pojašnjava naša sagovornica.

Prema njenim riječima, Komunalna inspekcija je naredila preduzećima Rad i Park da se angažuju na čišćenju saobraćajnica i drugih javnih površina radi smanjenja emisije prašine PM 10.

''Posebno su zatražene intenzivnije kontrole u vezi sa emisijom prašine koja dolazi sa gradilišta, a kojom se prlja javna površina. Toplane i drugi subjekti, koji se bave proizvodnjom i distribucijom toplotne energije, obavezni su smanjiti temperaturu u prostorima koje zagrijvaju za jedan stepen celzijusa, a postrojenja za sagorijevanje preko jednog megavata, koja koriste čvrsta goriva i teška ulja za zagrijavanje, da smanje produkciju toplotne energije za minimalno dva stepena celzijusa'', pojašnjava Brdarić koja smatra da je neophodno stvoriti uslove da osnovni energent u kantonu bude plin.

NAJGLEDANIJI VIDEO DANAS NA PORTALU: