FBiH: Kvaliteta zraka jučer ozbiljno narušena

Bosna i Hercegovina
FBiH: Kvaliteta zraka jučer ozbiljno narušena
U toku jučerašnjeg dana kvalitet zraka je ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH.

U toku jučerašnjeg dana kvalitet zraka je ozbiljno narušen na skoro svim mjernim mjestima u Federaciji BiH.

Na svim mjernim mjestima (Tuzla, Lukavac, Zenica, Sarajevo, Goražde i Jajce) izmjerene su srednje dnevne vrijednosti prašine PM10 (čestice promjera manjeg od 10 mikrometara) više od 50 ug/m3, što čini zakonski propisanu graničnu vrijednost za ocjenu kvaliteta zraka. U Goraždu i Jajcu je riječ o dosta manjim koncentracijama nego u Sarajevu, Tuzli i Zenici.

Izuzetak čini pozadinska stanica Ivan Sedlo gdje se takva prekoračenja i ne očekuju.

U Tuzli i Lukavcu se ne vrše mjerenja prašine PM10 nego prašine PM2.5 (promjer čestica manji od 2.5 mikrometara) te za ovaj parametar i ne postoji zakonski propisana granična vrijednost. S obzirom na to da se mjereći PM10 uvijek mjere i manje čestice sigurno je da bi vrijednosti PM 10 u Tuzli i Lukavcu morale biti više od izmjerenih vrijednosti PM 2.5, odnosno prekoračiti propisane granične vrijednosti.

U Tuzli su jučerašnje satne vrijednosti  prašine PM2.5 dostizale 660 (stanica Bukinje), a u Lukavcu čak  950 ug/m3, nakon čega je analizator za praćenje ovog parametra prestao da radi.

U Sarajevu su srednje dnevne vrijednosti  koncentracije prašine PM10 se kretale između 80 i 150 ug/m3 na mjernim mjestima, a u Zenici oko 150 ug/m3. Srednja dnevna vrijednost za PM2.5 u Lukavcu je iznosila  oko 360 ug/m3 do trenutka kada je instrument prestao da radi.

U Goraždu i Jajcu srednje dnevne  koncentracije PM10 su iznosile oko 70 ug/m3.

Na mjernim mjestima u Tuzli i Zenici jučer je došlo i do prekoračenja zakonom propisanih graničnih vrijednosti za sumpordioksid (125 ug/m3/24h) - u Tuzli  do 230 ug/m3 i u Zenici oko 260  ug/m3.

U Lukavcu i ostalim gradovima nije dolazilo do prekoračenja sumpordioksida niti drugih mjerenih parametara kvaliteta zraka.

Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda također saopćavaju da u naredna dva dana ne očekuju značajne promjene opće meteorološke slike koja bi mogla da utiče na značajno poboljšanje kvaliteta zraka.

Ne propustite