Podrška društveno odgovornih kompanija u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici

Aktuelno
Podrška društveno odgovornih kompanija u prevenciji i zaštiti od nasilja u porodici
Povodom obilježavanja Kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, biće dodijeljene zahvalnice za tri kompanije koje su se u toku 2016. godine svojim aktivnostima uključile kroz društveno odgovorno poslovanje u akciju podrške borbi protiv nasilja nad ženama i djecom.

Povodom obilježavanja Kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, biće dodijeljene zahvalnice za tri kompanije koje su se u toku 2016. godine svojim aktivnostima uključile kroz društveno odgovorno poslovanje u akciju podrške borbi protiv nasilja nad ženama i djecom.

Riječ je o kompanijama Bingo d.o.o., Cinema City i Europlakat, a Udruženje Fondacija lokalne demokratije (Sigurne kuće BiH) pozvalo je sve zainteresovane da prisustvuju ovom događaju.

"Činom  podrške kroz različite aktivnosti  žrtvama nasilja u porodici ova preduzeća su dala doprinos na skretanju pažnje društva na veoma izražen problem porodičnog nasilja u našoj zemlji. U zajedničkim koordiniranim akcijama  sa Fondacijom lokalne demokratije- nevladinim organizacijom koja se bavi direktnom zaštitom i borbom protiv nasilja u porodici, zbrinjavajući žrtve kroz svoje servise (Sigurnu kuću, SOS telefon...) i mnogobrojne druge programe, učinjeno je i vidljivije odgovorno poslovanje, koje se kao trend  u svijetu ali i u BiH posljednjih godina značajno  razvija. Kroz konkretnu podršku (financijsku, promotivnu, ekonomsku), ova privredna preduzeća pokazuju da u isto vrijeme ekonomska moć i profit može biti i politička snaga u promicanju pozitivnih vrijednosti, što pokazuje i ovaj primjer usmjeren na pomoći najugroženijim", saopćeno je iz kompanije Bingo.  

Cilj aktuelne  kampanje je ukazivanje na važnost  ravnopravnosti žene u društvu jer izuzimajući nasilje u porodici kao najbrutalniji dokaz zbog kojih se žene još uvijek nalaze u podređenom položaju postoje mnogi drugi problemi koji nisu prevaziđeni i zbog kojih se žene još uvijek nalaze u ugroženom položaju, te da je potreba da se uključe svi, od  pojedinaca/ki, organizacija, institucija ali i privrednih preduzeća. 

Ne propustite