Visoke akcize ruše duhansku industriju

Bosna i Hercegovina
Visoke akcize ruše duhansku industriju
Rigorozna akcizna politika na duvan u BiH dovela je do enormnog povećanja cijena cigareta i pada državnih prihoda po tom osnovu, jer su pušači zbog slabe kupovne moći primorani da cigarete traže na crnom tržištu, koje u BiH bukvalno cvjeta.

Rigorozna akcizna politika na duhan u BiH dovela je do enormnog povećanja cijena cigareta i pada državnih prihoda po tom osnovu, jer su pušači zbog slabe kupovne moći primorani da cigarete traže na crnom tržištu, koje u BiH bukvalno cvjeta. Dodatni udarac duhanskoj industriji u BiH, koja direktno i indirektno zapošljava veliki broj radnika, biće i nova ograničenja prilikom prodaje i reklamiranja cigareta. Tako je FBiH već predložila zakonsku regulativu koja će ograničiti prodaju u blizini obrazovnih ustanova, ali i zabraniti vidno isticanje duvanskih proizvoda na prodajnim mjestima, prije svega kioscima.

Dakle, pored evidentnog pada prihoda od akciza na duhanske proizvode u BiH, veliki problem će biti i to što bi bez posla mogao ostati veliki broj radnika u duhanskim kompanijama kojima padaju prihodi od prodaje, a nestaće i primarni proizvođači koji se decenijama bave ovim poslom. Tome u prilog treba dodati da će po osnovu smanjenja broja radnika u ovoj industriji, država dodatno izgubiti i prihode po osnovu poreza i doprinosa, a ti ljudi će smanjiti i svoju potrošnju. Međutim, da situacija može biti samo gora, pokazuju i najave o dodatnom povećanju akciza na duhan, što će praktično "zbrisati" duhansku industriju u BiH. O kakvom padu prihoda se radi dovoljno govore podaci Uprave za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Tako su u prvih devet mjeseci prošle godine prihodi od akciza na domaći duhan iznosili 59,6 miliona maraka, dok su u prva tri kvartala ove godine dostigli tek 52,5 miliona, što je smanjenje za oko sedam miliona KM. Taj pad je započeo u aprilu ove godine i do kraja trećeg kvartala nije zaustavljen. Dobro obaviješteni sagovornici "Nezavisnih" iz duvanske industrije tvrde da tržište duvanskih proizvoda u BiH, u prvih devet mjeseci ove godine, bilježi pad veći od 12 odsto, dok su prihodi manji za 3,5 odsto.

Poređenja radi, tržište cigareta u BiH je u 2010. godini iznosilo oko 10 milijardi komada, dok je u prošloj godini palo na ispod šest milijardi komada, a u ovoj godini već ispod pet milijardi komada. Istovremeno, naši sagovornici tvrde da je neznatno smanjen broj pušača u BiH, koji su jednostavno prešli na crno tržište duhanskih proizvoda, koje sve više uzima maha i otprilike sada iznosi oko 30 odsto ukupnog duvanskog tržišta BiH i iznosi oko 2,5 do tri milijarde cigareta, što su stotine miliona maraka izgubljenih prihoda za državu. Stoga, oni smatraju da ako se nastavi ovakva akcizna politika na duvanske proizvode u BiH po kojoj je poskupljenje bilo kontinuirano svake godine, doći će samo do nastavka povećavanja crnog tržišta, s kojim se država očigledno teško bori, a nikako do ponovnog rasta prihoda od akciza i smanjenja broja pušača. Saša Grabovac, izvršni direktor Udruženja ekonomista RS - SWOT, rekao je da je povećanjem akciza na duvan i duhanske proizvode u proteklom vremenu u početku dolazilo do povećanja prihoda u budžetu.

"Međutim, kao što i ekonomska teorija kaže, u jednom trenutku dalje povećanje stopa poreza dovodi faktički do smanjenja prihoda. Svaka država želi povećavanjem akciza na duvan da postigne primarni cilj, a to je zaštita zdravlja građana i pretpostavljamo da su se vodili tim motivom", rekao je Grabovac i dodao da s obzirom na našu tešku ekonomsku situaciju ne treba zanemariti i efekat koji su na punjenje budžeta imale akcize. Ipak, on je dodao da je očigledno da sistem koji treba da kontroliše crno tržište duvanskih proizvoda nije odradio tu svoju ulogu.

"S obzirom na to da je cjenovna razlika između oporezovanih proizvoda i proizvoda na crnom tržištu sve veća, samim tim postaje sve primamljivija za ljude koji se bave nelegalnim radnjama. To postaje primamljiv posao u tim krugovima", rekao je Grabovac.

Dodao je da se postavlja pitanje da li je ovakva akcizna politika postigla efekat u vezi sa zaštitom zdravlja građana, pošto je jedan dio zbog skupljih cigareta, istina, prestao da puši, ali je dobar dio njih nastavio pušiti nabavljajući cigarete na crnom tržištu, gdje su više izloženi zdravstvenim rizicima s obzirom na to da ne postoji kontrola zdravstvene ispravnosti takvih proizvoda. Naglasio je i da će daljim povećanjem akciza na duvanske proizvode u BiH sigurno biti ugrožen i rad fabrika duvanskih prerađevina u BiH, jer se povećanjem crnog tržišta smanjuje kupovina legalnim putem, dok se legalni proizvođači dovode u nepovoljan položaj u odnosu na crno tržište.

"Tako da ako se ovakvo stanje nastavi, imaćemo eventualno smanjenje broja zaposlenih, smanjenje poreza i doprinosa po osnovu plata tih radnika, ali i smanjenja potrošnje tih radnika, pa ne treba zanemariti ni taj aspekat", kazao je Grabovac.

Ne propustite