Vlada FBiH usvojila izmjene i dopune penzionog zakona

Objavljeno:16.09.2021 - 13:07
A A A Times Arial

Vlada Federacije BiH zasjedala je danas u Mostaru, na 281. redovnoj sjednici usvojen je prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. 

Izmjenama vrši se usaglašavanje sa Zakonom o matičnoj evidenciji o osiguranicima, obveznicima uplate doprinosa i korisnicima prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja i Zakonom o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa.

Fadil Novalić, premijer Federacije BiH kazao je kako su uklonjene prepreke u penzionom fondu. 

"Ustanovili smo pravila i da grantni fond može finansirati male i srednje obrte. Odvojili smo dvije linije prema općinama jedna je 125.000 KM kao budžetska potpora u borbi protiv pandemije za svaku općinu linerarnu. Drugi dio podijeljen je na 122 dijela, dakle projekta, gdje smo otvorili konkurs i sve su općine učestvovale, bodovane su po strogim kriterijima, a sve to finansira Vlada FBiH", istakao je Novalić i najavio sukcesivan rad. 

Vesko Drljača, zamjenik premijera i federalni ministar rada i socijalne politike kazao je da Vlada FBiH prati realizaciju zakona i shodno tome je bilo neohodno unijeti izmjene. 

"Dobar dio izmjena je prethodno urađen, sada je to tehnički dio, a odluke se već primijenjuju. Jedan dio je jasno definisan, postupak penzionisanja, način penzionisanja, konkretno svaki policijski službenik vrši uplatu svojih doprinosa te je Vlada FBiH na svojoj sjednici je to pravno-tehnički uredila kroz Uredbu. Načinili smo i nepravdu prema borcima, to je sada ispravljeno", naglasio je Drljača.

Spomenuo je i dio povrede na radu.

"Oni koji nisu mogli ostvariti pravo, sada mogu. Bio je cilj zaštitit udovice poginulih boraca, nisu bile osiguranici, uredili smo taj dio. Osim bračnog supružnika smatra se i vanbračni supružnik, a prethodno se utvrđuje status", ističe Drljača. 

Kako je istaknuto ovaj Zakon stupa na snagu po hitnom postupku u roku osam dana od dana objave u Službenim novinama. 

Novi.ba/Radio Sarajevo