Praktična žena

Da ili ne: Smijete li tampon koristiti tijekom noći?