Sjećate li se

Bio je najprepoznatljiviji lik u "Porodičnom blagu" i ne postoji čovjek kojeg nije nasmijao