Preduzeće Park zbog potreba realizacije plana aktivnosti u okviru velike akcije Vlade KS na dvomjesečnom čišćenju svih površina od smeća i drugog o...