Ako firma AC Food nije poznata njen vlasnik itekako jeste. Naime, u Registru poslovnih subjekata u BiH navodi se da je osnivač firme AC Food kompan...