Opis vile Amira Zukića, generalnog sekretara Stranke demokratske akcije SDA.