Kroz opsežan projekat Islamske zajednice, identifikacije vakufske imovine, došli smo do otkrivanja lokacije turbeta čuvenog Smail-age Čengića u Lip...