Severin B. (16) i njegova sestra Svetlana B. (13) nakon smrti oba roditelja i boravka po domovima u Bosni i Hercegovini potpuno su zdravi otputova...